ARB ประเทศไทย บริจาคไฟส่องสว่าง INTENSITY AR21 / AR40 แก่มูลนิธิกู้ภัย ปลวกแดง จ.ระยอง

ARB ประเทศไทย บริจาคไฟส่องสว่าง INTENSITY AR21 / AR40 แก่มูลนิธิกู้ภัย ปลวกแดง จ.ระยอง

เมื่อเร็วๆนี้  คุณเดนนิส ฮอลตัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท  ARB ประเทศไทย ผู้นำในตลาดแต่งรถออฟโร้ด 4×4  ส่งมอบ ARB Intensity AR21 และ AR40 ซึ่งเป็นไฟ LED สปอร์ตไลท์คุณภาพสูง รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 59,000 บาท ส่งมอบแก่มูลนิธิกู้ภัยปลวกแดง ระยอง เพื่อเป็นการสนับสนุนในการทำงานสาธารณกุศลของมูลนิธิกู้ภัยปลวกแดง ระยอง ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ  และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ให้แก่คนในชุมชนและสังคมจังหวัดระยอง

ทั้งนี้ ไฟสปอร์ตไลท์ Intensity  AR40 เป็นไฟบาร์ (Light Bar) รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีจำนวนหลอดไฟ LED 40 หลอด เหมาะสำหรับติดตั้งด้านบนของตัวรถ เพื่อส่องสว่างในระดับสูง พุ่งไประยะไกลได้ชัดเจนยามค่ำคืน  แม้ในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญหรือในถิ่นทุรกันดาร  ส่วนไฟ  AR21 เป็นไฟดวงกลมมีหลอดไฟ LED จำนวน 21 หลอด มี 2 รูปแบบ คือ ลำแสงพุ่งตรง (Spot) และ ลำแสงกระจาย (Flood) ซึ่งโดยปกติจะติดตั้งลำแสงแบบพุ่งไว้ตรงตำแหน่งคนขับ เพื่อส่องสว่างไปตามแนวพื้นถนนได้ในระยะไกล เสริมทัศนวิสัยที่ดีให้แก่คนขับ ในขณะเดียวกัน ลำแสงแบบกระจายจะติดตั้งตรงตำแหน่งผู้ที่นั่งข้างคนขับ ใช้สำหรับส่องสว่างในระนาบกว้าง สามารถมองเห็นสองข้างทางได้อย่างชัดเจน สังเกตเห็นอันตรายรอบ ๆ สังเกตเห็นสัตว์ หรือ วัตถุใด ๆ ที่อาจจะตัดหน้ามาจากทางด้านข้างได้  ไฟ Intensity มีคุณสมบัติในการป้องกันน้ำและฝุ่น ในระดับ IP68 มีระบบป้องกันการแทรกแซงความถี่วิทยุจึงไม่ถูกรบกวนจากสัญญาณวิทยุ และมูลนิธิกู้ภัยปลวกแดง เชื่อมั่นว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการติดตั้งไฟ Intensity ในครั้งนี้ เป็นอย่างมาก

ที่มา: ARB Thailand