CHO จับมือ”เอเชีย แค็บ” ร่วมพัฒนา CABB แท็กซี่ไฟฟ้า

CHO จับมือ”เอเชีย แค็บ” ร่วมพัฒนา CABB แท็กซี่ไฟฟ้า

คุณสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด และ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัย และพัฒนารถ ASIA CAB ไฟฟ้าต้นแบบ โดย “เอเชีย แค็บ” เป็นเจ้าของและผู้ผลิตรถลอนดอนแท็กซี่ ในนาม CABB Taxi สัญชาติไทย ที่ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่น ที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยที่ “ช ทวี” เป็นผู้รับสัญญา ทำการพัฒนารถลอนดอนแท็กซี่ เพื่อเปลี่ยนจากระบบเครื่องยนต์สันดาปเป็นระบบไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน( PEV) พร้อมให้บริการในไทยในปี 2565 และ ช ทวี จะเป็นผู้ศึกษาตลาดเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศภายในปี 2566 โดยเริ่มจากประเทศที่ใช้รถพวงมาลัยขวา ASIA CAB ตั้งเป้าผลิตและส่งออก ประมาณ 5,000 คันต่อปี งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ที่มา: ช ทวี