สถาบันยานยนต์เปิด 2 โครงการพิเศษ ส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่ การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และ อุตสาหกรรมอากาศยาน

สถาบันยานยนต์เปิด 2 โครงการพิเศษ ส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่ การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และ อุตสาหกรรมอากาศยาน

ขอเชิญผู้ประกอบสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม ฟรี! 2 โครงการฯ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่ การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และ อุตสาหกรรมอากาศยาน ภายใน 31 ม.ค. 64

 1. 7 หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ควรพลาด ภายใต้ โครงการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
  1. หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าและพลศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้า
  2. หลักสูตรระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
  3. หลักสูตรระบบจัดการแบตเตอรี่
  4. หลักสูตรสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้า
  5. หลักสูตรโลหะน้ำหนักเบาและวัสดุคอมโพสิตสำหรับยานยนต์สมัยใหม่
  6. หลักสูตรระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยในการทำงานระบบแรงดันไฟฟ้าสูงในยานยนต์ไฟฟ้า
  7. หลักสูตรระบบอิเล็กทรอนิกซ์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้าและมาตรฐานการทดสอบระบบไฟฟ้า
   ***ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/2K5CJNJ
 2. Wheel to Wings: ขับเคลื่อนยานยนต์ สู่อากาศยาน ภายใต้ โครงการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ทักษะความสามารถความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
  ***ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/2VTpVwA

หมายเหตุ- โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมโครงการฯ – ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันฯ กำหนด- ทั้ง 2 โครงการฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

*** เว้น – ระยะ – ห่าง
***สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่ แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์ โทร. 02-712-2414อีเมล [email protected]ไลน์ @thaiauto

ที่มา: สถาบันยานยนต์