ที่ประชุมผู้ถือหุ้น IRC อนุมัติจ่ายปันผลรวม 109 ล้านบาท หุ้นละ 0.5699 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น IRC อนุมัติจ่ายปันผลรวม 109 ล้านบาท หุ้นละ 0.5699 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น IRC อนุมัติจ่ายปันผลรวม 109 ล้านบาท หุ้นละ 0.5699 บาท

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ IRC ผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางนอก ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ ในประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แบบ New Normal โดยเป็นการประชุมทางไกลเต็มรูปแบบ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 รายได้ 4,433.89 ล้านบาท ลดลง 19.11% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิรอบปีบัญชี 2563 เพิ่มขึ้น 31.54% มาเป็น 219.06 ล้านบาท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลทั้งสิ้น 109,539,168.23 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.5699 บาท จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร เปิดเผยว่าผลประกอบการของปีที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 แม้ว่ารายได้จะหดตัวประมาณ 19.11% อันเป็นผลจากตลาดรถจักรยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด 19 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 31.54% มาเป็น 219.06 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และรายได้จากเงินปันผลจากบริษัทในเครือ

“สำหรับการดำเนินงานของปีนี้เราคาดหวังว่าเราจะได้ข่าวดีจากวัคซีนที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลทั่วโลกกำลังเร่งดำเนินการกระจายฉีดให้แก่ประชาชนไทยและประชาชนทั่วโลกให้ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาด เราก็เชื่อว่าตลาดน่าจะดีกว่าปีที่แล้ว” นางพิมพ์ใจ กล่าว

นางพิมพ์ใจ กล่าวว่าตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปีนี้ น่าจะเติบโตจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลจากการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด 19 รวมถึงแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ น่าจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์

รายงานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้คาดการณ์การผลิตรถยนต์ปี พ.ศ. 2564 ประมาณ 1.5 ล้านคัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.12% โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก 750,000 คัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศอีก 750,000 คัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.83%

ในขณะที่ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์ในปีนี้ สอท. ได้คาดการผลิตไว้ที่ 1,860,000 คัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.15% โดยเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 300,000 คัน ลดลงประมาณ 5.97% และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 1,560,000 คัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20.34%

“แน่นอนค่ะ การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ ย่อมส่งผลโดยตรงกับ IRC ที่ผลิตยางรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยางอีลาสโตเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งเราเองมีความพร้อมที่จะรองรับตลาดหลังวิกฤติโควิด 19 คลี่คลาย” นางพิมพ์ใจ กล่าว

ที่มา: 24 คูณ 7