ฟอร์ดเดินหน้ายกระดับการบริการลูกค้าต่อเนื่อง เปิดตัวแคมเปญ เช็กเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น การันตีความสบายใจ รู้ค่าใช้จ่ายก่อนเช็กระยะที่ศูนย์ฟอร์ดทั่วประเทศ

ฟอร์ดเดินหน้ายกระดับการบริการลูกค้าต่อเนื่อง เปิดตัวแคมเปญ เช็กเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น การันตีความสบายใจ รู้ค่าใช้จ่ายก่อนเช็กระยะที่ศูนย์ฟอร์ดทั่วประเทศ

ฟอร์ด ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ ‘เช็กเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น’ (Capped Price Guarantee) การันตีความสบายใจให้ลูกค้ารู้ค่าใช้จ่ายก่อนเช็กระยะ กับโปรแกรมการรับประกันค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเช็กระยะที่ศูนย์บริการฟอร์ดทั่วประเทศ โดยผู้จำหน่ายฟอร์ดจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการเช็กระยะไม่เกินจากราคาที่ลูกค้าตรวจสอบจากโปรแกรม ‘เครื่องมือช่วยประเมินค่าอะไหล่และค่าแรงสำหรับงานเช็กระยะ’ (Service Price Calculator) บนเว็บไซต์ฟอร์ด ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

“ฟอร์ดให้ความสำคัญกับการพัฒนาการให้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมด้านบริการใหม่ที่เรามอบให้กับลูกค้าจะสามารถตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างตรงจุด” นายวิชิต?ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว “แคมเปญ ‘เช็กเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น’ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการนำรถเข้าใช้บริการล่วงหน้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วบนเว็บไซต์ของฟอร์ด ประเทศไทย และยังมอบความสบายใจกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถที่โปร่งใส ด้วยการรับประกันค่าใช้จ่ายในการเช็กระยะให้ตรงตามที่ลูกค้าตรวจสอบจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าครอบครัวฟอร์ด”

แคมเปญ ‘เช็กเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น’ ครอบคลุมงานบริการตรวจเช็กระยะ (Schedule Service Maintenance) ในทุกๆ รอบของการเช็กระยะ สำหรับรถยนต์ฟอร์ดรุ่นที่ร่วมรายการ โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของค่าอะไหล่ ค่าแรง และชั่วโมงงานซ่อมมาตรฐาน โดยแคมเปญนี้จะไม่ครอบคลุมงานซ่อมบำรุง (Mechanical Part) หรือบริการเพิ่มเติมอื่นๆ ทุกประเภทที่นอกเหนือไปจากงานเช็กระยะปกติ และไม่ครอบคลุมถึงรถยนต์ที่มีการดัดแปลงชิ้นส่วนต่างจากมาตรฐานฟอร์ด

สำหรับวิธีการและขั้นตอนการได้รับสิทธิภายใต้แคมเปญ ‘เช็กเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น’ มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: ลูกค้าเช็กค่าใช้จ่ายผ่านโปรแกรม ‘เครื่องมือช่วยประเมินค่าอะไหล่และค่าแรงสำหรับงานเช็กระยะ’ (Service Price Calculator) บนเว็บไซต์ฟอร์ด ประเทศไทย https://www.ford.co.th/owner/service-price-calculator/ โดยการเลือกผู้จำหน่าย รอบเช็กระยะ และรายละเอียดรถยนต์ให้ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 2: ดาวน์โหลดไฟล์ PDF จากนั้นพิมพ์ หรือแคปเจอร์ภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือในหน้าสรุปรายการค่าใช้จ่ายที่มีวันที่อ้างอิง

ขั้นตอนที่ 3: นำรถฟอร์ดเข้ารับบริการเช็กระยะที่ศูนย์บริการฟอร์ดที่ท่านเลือก โดยลูกค้าจะต้องแสดงเอกสารในขั้นตอนที่ 2 ให้แก่ผู้จำหน่ายทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนอนุมัติงานซ่อม ลูกค้าจะได้รับบริการเช็กระยะครั้งนั้น โดยชำระค่าใช้จ่ายไม่เกินไปจากราคาที่ลูกค้าตรวจสอบไว้ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวมีอายุ 7 วัน นับจากวันที่ระบุในเอกสาร และสิทธิภายใต้แคมเปญจะสิ้นสุดลงเมื่อลูกค้าเซ็นเอกสารอนุมติรับรถคืนจากผู้จำหน่าย

ทั้งนี้ ราคาอะไหล่และค่าบริการที่แสดงบนโปรแกรม ‘เครื่องมือช่วยประเมินค่าอะไหล่และค่าแรงสำหรับงานเช็กระยะและงานซ่อมบำรุง’ (Service Price Calculator) เป็นราคาประมาณการแนะนำสำหรับผู้จำหน่ายฟอร์ด สำหรับการใช้งานรถยนต์ในสภาวะปกติเท่านั้น กรณีที่ใช้งานหนักอาจมีรายการตรวจสอบหรือเปลี่ยนอะไหล่เพิ่มเติม ในกรณีที่มีบริการอื่นเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้ถูกระบุอยู่ในรายการอะไหล่และบริการดังกล่าว ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งค่าอะไหล่และค่าบริการในส่วนนั้นเอง ราคาอะไหล่และค่าบริการดังกล่าวรวมค่าสลับยางและถ่วงล้อ 4 ล้อแล้ว (กรณีนำรถเข้ารับบริการเช็กระยะ)

ในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายบนโปรแกรม ‘เครื่องมือช่วยประเมินค่าอะไหล่และค่าแรงสำหรับงานเช็กระยะและงานซ่อมบำรุง’ (Service Price Calculator) ลูกค้าต้องเลือกรุ่นรถของลูกค้าให้ถูกต้อง เนื่องจากราคาอะไหล่และค่าบริการดังกล่าวแสดงตามรุ่นของรถยนต์ที่คุณเลือก ในกรณีที่ไม่พบรุ่นรถของลูกค้า หรือราคาอะไหล่และค่าบริการไม่แสดง หรือมีข้อสงสัยอื่นๆ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ดเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หากลูกค้าประสงค์จะใช้คูปองฟรีค่าแรงเช็กระยะ สามารถใช้ได้ในกรณีของการนำรถเข้ามารับบริการตรวจเช็กระยะใน 5 ครั้งแรกเท่านั้น

ลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ฟอร์ด Ford Call Center โทร. 1383 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ หรือดูข้อมูลแคมเปญและรายละเอียดด้านการบริการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ford.co.th

ที่มา: ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทีจีส์