แอ็กซอลตาร่วมยินดีประธานสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย

แอ็กซอลตาร่วมยินดีประธานสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย

แอ็กซอลตาร่วมยินดีประธานสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณภัณฑิรา จงปิติทรัพย์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จิระคาร์บอดี้เซอร์วิส จำกัด ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียงเลือกตั้งที่สมาชิกได้ให้ความไว้วางใจในประสบการณ์และความสามารถเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนพันธกิจของสมาคมต่อจากนี้ไป

ทั้งนี้ สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ สมาคมอู่กลางการประกันภัย ก่อตั้งหน่วยงาน อู่กลางประกันภัย ขึ้นเพื่อดูแลราคาการซ่อมรถยนต์ให้เป็นไปโดยมาตรฐานและเป็นธรรม ขจัดปัญหาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับราคาระหว่างบริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัย อู่ซ่อมรถยนต์ และประชาชนผู้เกี่ยวข้อง เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอู่ซ่อมรถยนต์ให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น แอ็กซอลตาจึงขอร่วมแสดงความยินดีแก่สมาคมฯ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์โครแมกซ์ (Cromax) และการบริการที่ดีด้วยมาตรฐานระดับโลกแก่ลูกค้าเช่นกัน

ที่มา: ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์