แอ็กซอลตา แสดงความยินดี ศิรินครเพนท์ ซัพพลาย รับรางวัลบุคคลแห่งชาติ

แอ็กซอลตา แสดงความยินดี ศิรินครเพนท์ ซัพพลาย รับรางวัลบุคคลแห่งชาติ

แอ็กซอลตา แสดงความยินดี ศิรินครเพนท์ ซัพพลาย รับรางวัลบุคคลแห่งชาติ  

 ในนามผู้บริหารและคณะพนักงานบริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอร่วมแสดงความยินดีแก่คุณสุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิรินครเพนท์ ซัพพลาย จำกัด ในโอกาสได้รับรางวัลบุคคลแห่งชาติ สาขาผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2564

คุณสุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข เป็นหัวเรือใหญ่ของธุรกิจศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ซ่อมสีรถยนต์ครบวงจร ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่บริหาร ศิรินครเพนท์ ซัพพลาย ได้ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าและได้ให้ความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากแอ็กซอลตา ไม่ว่าจะกลุ่มผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์โครแมกซ์ สีพ่นรถยนต์เนสัน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากบทบาทด้านธุรกิจแล้ว คุณสุมาลียังให้ความสำคัญในด้านการกุศลและการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยเป็นผู้ก่อตั้งสโมสรโรตารี่ เมืองเพชรบูรณ์, ประธานรุ่น 70 แห่งสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี (สสบ.), สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, เจ้าของรางวัลเกียรติยศอาสาสมัครดีเด่น ทำหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ให้สภากาชาดไทย ในโครงการ เพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก จากการออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ     

รางวัลบุคคลแห่งชาติ จัดโดยคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่กระทำความดี มีผลงานสร้างสรรค์ และสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้มีกำลังใจร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป    

  

 

ที่มา: บริษัท ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด