“ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 100% ปี 2035 จุดเปลี่ยนสำคัญอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”

“ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 100% ปี 2035 จุดเปลี่ยนสำคัญอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์”ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 100% ปี 2035 จุดเปลี่ยนสำคัญอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”

วันศุกร์ที่ 14 พ.ค.นี้ เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านทาง Zoom ลงทะเบียนได้ที่  www.intermachshow.com

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ (WEBINAR) ในหัวข้อ “ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 100% ปี 2035 จุดเปลี่ยนสำคัญอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” พบกับการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ที่จะมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง อัปเดตความก้าวหน้าของนวัตกรรมเทคโนโลยี และความพร้อมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย เตรียมสู่การเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้า100% ที่สำคัญของโลก ภายในปี 2035 หรือในอีก 14 ปีข้างหน้า พร้อมร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่สังคม EV อย่างเต็มรูปแบบ ในวันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนได้ที่ www.intermachshow.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

งานสัมมนาออนไลน์ “ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 100% ปี 2035 จุดเปลี่ยนสำคัญอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” เป็นหนึ่งในกิจกรรมก่อนการจัดงาน INTERMACH 2021 และงาน SUBCON Thailand 2021 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกันยายน นี้ โดยได้จัดสัมมนาออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบ Webinar เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจในแวดวงอุตสาหกรรมได้เข้ารับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในหัวข้อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยภายในงานสัมมนาครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษและการเสวนาที่น่าสนใจ ได้แก่

  • นโยบายสนับสนุนของภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยคุณพะเยาว์ คำมุข รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  • โอกาสของผู้ประกอบการยานยนต์ไทยกับตลาดทุน โดย คุณอดิศักดิ์ พรหมบุญ ผู้อำนวยการ สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
  • เจาะลึกยานยนต์ไฟฟ้า จุดเปลี่ยนสำคัญอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดย รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติและหัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center มจธ.,คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย, ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยและหัวหน้าทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช., คุณวรากร กติกาวงศ์ กรรมการบริหาร บจก.ไทยยานยนต์ไฟฟ้า และกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
  • มุมมองการเปลี่ยนเทคโนโลยีสู่ยานยนต์ไฟฟ้าปี 2035 จากผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศ อาทิ คุณอนันตเดช อินทรวิศิษฏ์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้า E-Mobility Manager บริษัท บีเอ็มดับเบิล ยูประเทศไทย, คุณธนพัต ปั้นสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด, คุณครรชิต ไชยสุโพธิ์ รองประธาน บริษัท เกรทวอล มอเตอร์ ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน, คุณพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยมีผู้ดำเนินรายการเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณกวีพร อนันต์ศุภศักดิ์ โทรศัพท์ 02-036-0500 ต่อ 751 อีเมล [email protected] หรือดูรายละเอียดเพิ่มที่เว็บไซต์ www.intermachshow.com

ที่มา: บริษัท สตูดิโอ แมงโก้ จำกัด