บีโอไอสร้างเครือข่ายปลั๊กแอนด์ชาร์จให้นักธุรกิจในภูมิภาค บริษัทพัฒนาเมืองด้านอีวี สถานีชาร์จ สมาร์ทซิตี้กับเกาหลีใต้

บีโอไอสร้างเครือข่ายปลั๊กแอนด์ชาร์จให้นักธุรกิจในภูมิภาค บริษัทพัฒนาเมืองด้านอีวี สถานีชาร์จ สมาร์ทซิตี้กับเกาหลีใต้

กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน พร้อมด้วยบีโอไอศูนย์ภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง ร่วมกับบีโอไอโซล จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายทางธุรกิจด้าน EV & Charging Station และ Smart Citiesระหว่างผู้ประกอบการไทยในภูมิภาค บริษัทพัฒนาเมืองกับนักลงทุนเกาหลีใต้ คาดจะช่วยให้นักธุรกิจไทยต่อยอดการลงทุน และสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ๆ รองรับแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)  เพิ่มช่องทางเพื่อแข่งขันสู่ตลาดต่างประเทศ

นายขวัญชัย วรกัลยากุล ผู้อำนวยการ (ระดับสูง) กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน บีโอไอ เปิดเผยว่า กองประสานฯ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน 1-7 ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “THAI-KOREA BIZ NETWORKING: EV & Charging Station for Public Transportation in the Smart Cities” เพื่อสร้างเครือข่ายต่อยอดธุรกิจรองรับธุรกิจในยุคโควิดและหลังโควิด โดยผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้มีโอกาสเพิ่มพันธมิตรต่อยอดวิสัยทัศน์จากผู้แทนภาครัฐและภาคธุรกิจของทั้งไทยและเกาหลีใต้

วัตถุประสงค์สำคัญของกิจกรรมนี้เพื่อให้มีส่วนช่วยสร้างเครือข่าย ขับเคลื่อน ยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับนักธุรกิจและบริษัทพัฒนาเมืองทั่วไทย อีกทั้งยังเป็นการช่วยวางแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้ดำเนินต่อไปได้ โดยการเพิ่มช่องทางและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ระหว่างประเทศในปัจจุบันและรองรับอนาคตอันใกล้ ซึ่งในทุกปีกองประสานฯ ได้ร่วมกับ บีโอไอศูนย์ภูมิภาคในการพานักลงทุนไทยไปต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายโอกาสธุรกิจนี้ ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดการลงทุน สำรวจการนำมาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาประยุกต์ใช้ การออกแสดงนิทรรศการ การหาผู้ร่วมทุน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ จึงได้ปรับรูปแบบเป็น Webinar แทน

สำหรับการสัมมนาแบบออนไลน์ครั้งนี้จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.25 น. โดยมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชน สมาคม มหาวิทยาลัยของไทย และเกาหลีใต้ อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ส่วนกลางและภูเก็ต (โครงการล่าสุดในภูเก็ต Sand BOX) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) Korea Agency for Infrastructure Technology Advancement สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย มหาวิทยาลัย ULSAN ของเกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และผู้บริหารจากบริษัทเอกชนชั้นนำ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนทั้งมาตรการส่งเสริมการลงทุน เปิดโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างไทย-เกาหลีใต้ ในกลุ่ม EV & Charging Station กลุ่มพัฒนาเมือง และ Smart Cities ตลอดจนอัพเดตโครงการที่น่าสนใจ ความร่วมมือ การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยของไทยและเกาหลีใต้ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมด้าน EV & Charging Station และ Smart Cities

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือ[email protected]  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ที่มา: บริษัท ซิน คัมปานี จำกัด