Polyplastics ใช้เทคนิคการทดสอบแบบใหม่ เพื่อระบุและป้องกันการติดไฟของก๊าซระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป

Polyplastics ใช้เทคนิคการทดสอบแบบใหม่ เพื่อระบุและป้องกันการติดไฟของก๊าซระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป

Polyplastics Co., Ltd. บริษัทซัพพลายเออร์เทอร์โมพลาสติกวิศวกรรมชั้นนำของโลก ได้คิดค้นวิธีแก้ปัญหามากมายเพื่อช่วยผู้ดำเนินการลดโอกาสที่จะเกิดการติดไฟของก๊าซระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป โดยบริษัทได้ใช้กลวิธีการทดสอบแบบ Gas Investigation Method in Injection Molding (GIMIM) เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์ดังกล่าวและช่วยหามาตรการป้องกัน

(รูปภาพ: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202109069686/_prw_PI1fl_27qUX9ew.jpeg)

ก๊าซที่ก่อตัวขึ้นระหว่างการขึ้นรูปไม่มีที่ให้เล็ดลอดออกไปและถูกบีบอัด ซึ่งก่อให้เกิดพื้นผิวเรซินที่ไหม้และร้อน จนเป็นอุปสรรคต่อการขึ้นรูปอย่างต่อเนื่อง แรกเริ่มนั้น การศึกษาดังกล่าวได้เข้าตรวจสอบก๊าซที่มาจากการสูญเสียพลังงาน ณ เวลาที่ขึ้นรูป โดยหัวฉีดของเครื่องฉีดขึ้นรูปทั่วไปนั้นประกอบด้วยโครงสร้างที่หดตัวลงอย่างรุนแรง ทำให้มีการสูญเสียพลังงานจากโครงร่างดังกล่าว สำหรับวิธีที่อาจช่วยแก้ปัญหานั้นมีทั้งการลดความเร็วในการฉีด ใช้รูเข้า (gate) หรือเบ้า (cavity) หลายตัว และเพิ่มขนาดของรูเข้าและหัวฉีด

เพื่อป้องกันการนำความร้อนที่ไม่เสมอกันภายในกระบอกฉีด ผลการค้นพบดังกล่าวแนะนำให้เลี่ยงใช้เครื่องฉีดขึ้นรูปที่มีขนาดใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่ขึ้นรูป ลดอุณหภูมิกระบอกสูบ และเลี่ยงการขึ้นรูปที่สัมผัสกับเบ้าหล่อ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความร้อนจากเบ้าหล่อ

กลวิธี GIMIM ยังค้นพบด้วยว่า การอุดตันที่ช่องเปิดมีสาเหตุจากกระบวนการทำงานของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างปริมาณสารจุดเดือดต่ำและจุดเดือดสูง กับปริมาณสารทั้งหมดภายในก๊าซการสลายตัว โดยวิธีการแก้ปัญหานั้นมีทั้งการลดอุณหภูมิกระบอกสูบ และใช้ผ้าหรือวัตถุที่คล้าย ๆ กันเช็ดคราบในแม่พิมพ์ที่เกาะติดเป็นชั้นบาง ๆ อยู่กับช่องเปิดก๊าซออกเป็นประจำ

สุดท้ายนี้ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า กลวิธีทดสอบแบบ GIMIM ช่วยตรวจสอบกระบวนการไล่แก๊สได้ และนับจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีตรวจสอบผลลัพธ์ของกระบวนการไล่แก๊สที่นอกเหนือไปจากการยืนยันทางสายตาหลังขึ้นรูปวัตถุต่าง ๆ ไปหลายตัวแล้ว การที่ GIMIM ตรวจจับสารในหน่วย ppm ได้นั้นทำให้นำไปใช้ตรวจสอบได้ว่า กระบวนการไล่แก๊สนั้นมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมหรือไม่ผ่านการใช้เครื่องขึ้นรูปไม่กี่หน่วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.polyplastics.com/en/support/mold/gas_burn/index.html

เกี่ยวกับ Polyplastics:

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202109069686-O1-ovxjUQEC.pdf

ที่มา: Polyplastics Co., Ltd.

ที่มา:  เกียวโด เจบีเอ็น-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์