แอ็กซอลตาร่วมสนับสนุนการจัดสัมมนาสร้างความแข็งแกร่ง เสริมประสิทธิภาพบริการให้แก่ กลุ่ม เอส เค กรุ๊ป

แอ็กซอลตาร่วมสนับสนุนการจัดสัมมนาสร้างความแข็งแกร่ง เสริมประสิทธิภาพบริการให้แก่ กลุ่ม เอส เค กรุ๊ป

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมจัดสัมมนาให้แก่ผู้แทนจำหน่ายและช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์กลุ่มเครือ เอส เค กรุ๊ป (S. K. Group) ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ โดยภายในงานสัมมนาดังกล่าว มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์โครแมกซ์ (Cromax) พร้อมทักษะการแก้ไขปัญหาเรื่องสีจากผู้เชี่ยวชาญจากทางบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดไปยังศูนย์หรืออู่ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐาน ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์โครแมกซ์ สามารถตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่มลูกค้า ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการตามมาตรฐานระดับโลกอย่างแท้จริง

นอกจากการสัมมนา จะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ เทคนิคการแก้ไขปัญหา และนวัตกรรมใหม่ ๆ แล้ว ยังสะท้อนถึงอุตสาหกรรมอู่พ่นซ่อมรถยนต์หรือศูนย์บริการที่ยังคงมีความสำคัญ และตลาดรถยนต์ในประเทศไทย แม้จะมีสถานการณ์ความตึงเครียดของเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19 แต่ความต้องการรถยนต์ยังคงมีอยู่ เนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้  แนวโน้มการใช้รถที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มีมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างหลากหลายจากแอ็กซอลตา พร้อมสำหรับตลาดรถยนต์ทั้งปัจจุบันและอนาคต

ที่มา: บริษัท ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด