ปอร์เช่ เข้าถือครอง 1KOMMA5? กิจการ start-up ด้านพลังงานทางเลือก

ปอร์เช่ เข้าถือครอง 1KOMMA5? กิจการ start-up ด้านพลังงานทางเลือก

Porsche Ventures หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการควบรวมกิจการของบริษัทรถสปอร์ตชั้นนำที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมือง Stuttgart กำลังขยายการลงทุนไปยังกิจการที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี smart city ด้วยการตัดสินใจเป็นหุ้นส่วนกับ 1KOMMA5? องค์กร start-up ในเมือง Hamburg โดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายตลาดพลังงานทางเลือก car-bon-neutral energy และเทคโนโลยีระบบปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัยส่วนตัวเพื่อดำเนินการพัฒนาและกระจายความเจริญอย่างยั่งยืนสู่พื้นที่ในทวีปยุโรป รวมไปถึงการยกระดับการก้าวไปสู่สังคมพลังงานสะอาดที่ปราศจากสารประกอบคาร์บอน ซึ่ง 1KOMMA5? มีทิศทางการดำเนินงานอันมีจุดประสงค์เดียวกันกับปอร์เช่ และนอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากบริษัทติดตั้งระบบไฟฟ้าชั้นนำหลายแห่งทั่วทวีปยุโรป ในด้านการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรพลังงานรูปแบบใหม่ (solar self-supply, heat pumps, energy storage) พร้อมทั้งยังสนับสนุนการทำงานด้านระบบดิจิทัล และการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ เช่นเดียวกับการส่งเสริมด้านเงินทุน ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดการทำงานเป็นระบบเครือข่าย เพื่อสร้างความเป็นไปได้ในอนาคต สำหรับการให้บริการด้านพลังงานทางเลือกผ่านระบบแอปพลิเคชั่น และระบบอินเทอร์เฟซ อาทิ smart electricity tariffs และ virtual power plant concepts

จากการลงทุนดังกล่าว ปอร์เช่ยังคงอยู่ในระหว่างการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ ไปยังองค์กรภายนอกที่มีธุรกิจหลักในเพื่อสนองตอบต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของปอร์เช่โดย Lutz Meschke รองประธาน และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ผู้กำกับดูแลส่วนงานการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ Porsche AG กล่าวว่า “smart cities เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับปอร์เช่ ซึ่งเราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ ทั้งในเชิงของเครือข่าย ศักยภาพ และความยั่งยืนของการบริหารจัดการพื้นที่ในเมืองต่างๆ โดยปอร์เช่ มักตั้งคำถามอยู่เสมอว่า ทำอย่างไรจึงจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองใหญ่ได้? ไม่เพียงแค่การขับขี่รถพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกระบวนการอื่นๆ อีกด้วยจากความตั้งใจของปอร์เช่ทำให้ 1KOMMA5? มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับกลยุทธ์การลงทุนของเรา”

Patrick Huke หัวหน้าส่วนงาน Porsche Ventures ยุโรปและอิสราเอล กล่าวว่า “เป้าหมายของเรา คือการนำเสนอการเดินทางอย่างยั่งยืน เราจึงค้นหานวัตกรรมอันล้ำสมัยใหม่ล่าสุด เพื่อกระจายผลประโยชน์ให้ได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานสำหรับลูกค้าของเรา นับตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บพลังงานอย่างยั่งยืน เครือข่ายอัจฉริยะ ตลอดจนการใช้พลังงานที่ปราศจากสารประกอบคาร์บอน

Philipp Schroeder ผู้ร่วมก่อตั้ง และ CEO ของ 1KOMMA5? กล่าวว่า “ในการเข้าซื้อกิจการต่อจากนี้อีก 2 ปี เราต้องการลงทุนด้วยงบประมาณมากกว่า 100 ล้านยูโร รวมทั้งการปฏิบัติงานในฐานะ one-stop shop สำหรับเทคโนโลยี cli-mate-neutral ในปี 2022 นั้นบริษัท start-up ดังกล่าวจะเปิดตัว flagship stores ในประเทศเยอรมนี เพื่อนำเสนอแนวความคิดที่พักอาศัย ‘carbon-neutral home’ และสำนักงาน ‘carbon-neutral office’ ให้แก่ประชาชนได้รับทราบโชว์รูมแห่งแรก ได้แบบอย่างมาจาก flagship stores ของบริษัท Apple ซึ่ง1KOMMA5? มีแผนจัดสร้างโชว์รูมในแถบ Binnenalster ของเมือง Hamburg และในเมือง Lingen

1KOMMA5? มีความหมายมากจากรูปแบบของการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีจุดประสงค์ในการสร้างผลงานอันเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุจุดหมายตามความข้อตกลงของอนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปารีส (Paris Climate Agreement) ในการพยายามรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส โดย 1KOMMA5? มีวิศัยทัศน์ในการดำเนินงานเพื่อทุกคนบนโลก ถึงแม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามข้อตกลง แต่การสร้างสรรค์ที่พักอาศัยแบบ home carbon-neutral จะสามารถเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ด้วยการสนับสนุนจากปอร์เช่ เราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นผู้นำของการเผยแพร่และการก้าวไปสู่การใช้พลังงานทางเลือก”

Porsche Ventures เป็นหนึ่งในหน่วยงานธุรกิจร่วมลงทุนของ Porsche AG โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่เมือง Stuttgart, Ber-lin, Tel Aviv, Palo Alto และ Shanghai มีหน้าที่ลงทุนในนวัตกรรมเทคโนโลยี และโมเดลธุรกิจทั่วโลก ปอร์เช่ให้สนับสนุนการทำงานด้าน start-up ตั้งแต่ปี 2016 และได้สร้าง start-up ecosystem ต่างๆ มากมาย ผ่านการทำงานร่วมกับองค์กรนวัตกรรมสายเลือดใหม่ในขั้นตอนการพัฒนาที่แตกต่างกัน นอกเหนือจากหน่วยงาน Porsche Ventures และ Porsche ecosystem แล้วยังรวมไปถึง Porsche Digital หน่วยงานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายใต้โครงการ Forward 31 ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระยะแรกกับ APX ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยได้ร่วมมือกันกับ Axel Springer SE. start-up ecosystem ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการนำเสนอการติดต่อสื่อสารรวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยไม่คำถึงขั้นตอนของการพัฒนาที่องค์กร start-up นั้นๆ กำลังดำเนินการอยู่

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ start-up ecosystem ได้ที่ Porsche Newsroom: https://newsroom.porsche.com/startups.

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ภาพยนตร์ และภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ Porsche Newsroom: newsroom.porsche.com

เกี่ยวกับ AAS Auto Service
ปอร์เช่ ประเทศไทย โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการ ได้สร้างความเชื่อมั่นในด้านการดูแลหลังการขายให้กับลูกค้าปอร์เช่ทุกท่าน ด้วยทีมวิศวกรที่ผ่านการ ทดสอบระดับเหรียญ ทอง (ZPT3 Gold Theory Test & Recertification) ถึง 12 คน ซึ่งถือว่ามี จำนวนมากที่สุดของศูนย์รถยนต์ปอร์เช่ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคทั้งหมด 13 ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึง ความสำคัญ ในเรื่องการให้บริการหลังการขาย โดย เอเอเอส ทุ่มงบการอบรมวิศวกร ของเราให้มีคุณภาพสูงสุด ตามนโยบาย หลักของบริษัทที่ว่า “เอเอเอส ดูแลทั้งรถและคุณ AAS Looking after YOU and your CAR” เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า “AAS The Name you can Trust” ซึ่งพิสูจน์ให้ท่านได้เห็นแล้วตลอดระยะเวลาดำเนินงานมากกว่า 30 ปี

ที่มา: เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส