KE Group จับมือ ออน-ไอออน รับเทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้า ปี 65 พร้อมเปิดบริการสถานีอัดประจุ 6 แห่งของศูนย์การค้าเครือเคอี

KE Group จับมือ ออน-ไอออน รับเทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้า ปี 65 พร้อมเปิดบริการสถานีอัดประจุ 6 แห่งของศูนย์การค้าเครือเคอี

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายโทรณ หงศ์ลดารมภ์ Head of EV Charger Business บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ (AC Charger) ระหว่าง บริษัท อรุณ พลัส จำกัด และ บริษัท เดอะ เคอี กรุ๊ป จำกัด เพื่อให้บริการสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ ออน-ไอออน (on-ion) รองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ โดยพร้อมให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบในปี 2565 ภายในพื้นที่ศูนย์การค้า 6 แห่ง

รายชื่อบุคคลในภาพข่าว
เรียงจากซ้ายไปขวา

  1. นายชยกร ธีรภาพสมบัติ ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
  2. นางสาวปานทิพย์ พยัพพานนท์ Sales and Marketing Manager, EV Charger Business บริษัท อรุณ พลัส จำกัด
  3. นายโทรณ หงศ์ลดารมภ์ Head of EV Charger Business บริษัท อรุณ พลัส จำกัด
  4. นายกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
  5. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
  6. คุณสุนีย์ เตรียมการเลิศ ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เคอี พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
  7. คุณธเนศ วารีแสงทิพย์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

ที่มา: โพลีพลัส พีอาร์