“พีทีที สเตชั่น ร่วมกับ ทิพยประกันภัย ปันบุญ สู้ภัย COVID-19” จัดโครงการมอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อผู้ป่วย COVID-19

“พีทีที สเตชั่น ร่วมกับ ทิพยประกันภัย ปันบุญ สู้ภัย COVID-19” จัดโครงการมอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อผู้ป่วย COVID-19

นายสมยศ คงประเวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมกับ ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย และนางธารินี สุทธิปริญญานนท์ นายกสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย มอบเงินบริจาค จำนวน  193,095 บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) จากโครงการ “TIP @ พีทีทีสเตชั่น ร่วมปันบุญ สู้ภัย COVID-19”  โดยลูกค้าที่ซื้อประกันภัยทุกประเภทผ่านช่องทางตัวแทนพีทีที สเตชั่น ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 ทุก ๆ 100 บาทจากค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ จะหัก 1 บาทเพื่อนำไปร่วมสมทบบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการรักษา และช่วยชีวิตผู้ป่วยจากโควิด-19 ต่อไป

 

ที่มา: คิปส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด