“ฮอนด้า” คว้ารางวัลเกียรติคุณสูงสุด Sustainability Disclosure Award ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

“ฮอนด้า” คว้ารางวัลเกียรติคุณสูงสุด Sustainability Disclosure Award ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย คว้ารางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 และเป็นการคว้ารางวัลต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน จากการคัดเลือกโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดยมี นายวรพจน์ พรประภา ประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เข้ารับมอบรางวัลจาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในงานพิธีมอบรางวัล ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป์กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือรางวัล Sustainability Disclosure Award พิจารณาตัดสินรางวัลจากรายงานความยั่งยืนโดยใช้เกณฑ์ตัดสิน 3 ด้าน ที่อ้างอิงจาก Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) หรือแนวร่วมกลุ่มเศรษฐกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) หรือสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 45% ด้านความเชื่อถือได้ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 35% ด้านการสื่อสารและนำเสนอ เนื้อหาน้ำหนักคะแนน 20% ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด คือ หนึ่งใน 40 องค์กรชั้นนำที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณสูงสุด Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2021 ภายใต้ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนหรือ SDC และเป็นการคว้ารางวัลนี้ได้อย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปี 2019-2021

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : www.thaihonda.co.th
เฟซบุ๊กรถจักรยานยนต์ฮอนด้า : fb.com/hondamotorcyclethailand

ที่มา: เอ.พี.ฮอนด้า