ยิบอินซอย ทุ่มงบสนับสนุน ‘วินโนหนี้’ สตาร์ทอัพรายแรกของไทยให้บริการแพลตฟอร์มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ยิบอินซอย ทุ่มงบสนับสนุน ‘วินโนหนี้’ สตาร์ทอัพรายแรกของไทยให้บริการแพลตฟอร์มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ยิบอินซอย  ร่วมงานแถลงข่าวการระดมทุนทางธุรกิจของ Winnonie สตาร์ทอัพรายแรกของประเทศไทยจากค่ายบางจากฯ  ที่บุกเบิกให้บริการแพลตฟอร์มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเครือข่ายสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติ เป็นการระดมทุนซีรีส์ A รวมมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท หรือราว 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐ  จาก 2 กลุ่มผู้ลงทุน “ยิบอินซอย และ กลุ่มไอ-มอเตอร์” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจได้ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด รองรับความต้องการของกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และไรเดอร์หัวใจสีเขียว ช่วยลดทั้งค่าใช้จ่าย ลดหนี้ และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มระดับคุณภาพชีวิต รองรับความต้องการขับขี่ที่ “ดีต่อเราและต่อโลก”

นางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด บริษัทชั้นนำด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร กล่าวว่า “วินโนหนี้” (Winnonie) เป็นสตาร์ทอัพรายแรกของประเทศไทย ที่เกิดจากความตั้งใจของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังและความสร้างสรรค์ที่มุ่งปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและคนในสังคมด้วยเทคโนโลยีและการใช้พลังงานสะอาด สะท้อนถึงปรัชญาในการทำธุรกิจของยิบอินซอยที่มุ่งสร้างงานที่มีประโยชน์ต่อคนและสังคมในทุกยุคสมัย

บริษัทฯ ตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการ Winnonie จึงถือเป็นการสะท้อนปรัชญาในการทำธุรกิจของเรา ที่จะสร้างประโยชน์เพื่อพัฒนาชีวิตของคนในสังคม และสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสะอาดมาสร้างความยั่งยืนให้แก่โลกใบนี้ พร้อมทั้งขอชื่นชมผู้บริหารบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ริเริ่มให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นมา และให้ทางยิบอินซอย ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เชื่อมั่นว่า พลังของความร่วมมือกันครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้เกิด การสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดกับสังคมไทย กับประเทศชาติ และกับโลกใบนี้ได้ในอนาคต

ปัจจุบัน Winnonie เป็นธุรกิจแพลตฟอร์มให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมสถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  สำหรับกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และไรเดอร์หัวใจสีเขียว  ช่วยลดทั้งค่าใช้จ่าย ลดหนี้ และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์  โดยตั้งเป้าให้บริการแก่ผู้ใช้ 2,000 – 3,000 ราย ภายในปี 2565

สำหรับยิบอินซอย เป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ที่มีการพัฒนาและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เรายืนหยัดและเติบโตมากว่า 9 ทศวรรษ ด้วยการส่งมอบคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ และดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ เรายังเน้นเรื่องการสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคม ด้วยแนวคิด CSR อย่างยิบอินซอย  “The country and society in return” หรือการ “แทนคุณแผ่นดิน” ซึ่งผู้บริหารทุกรุ่นของยิบอินซอย ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

ภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณแววรัตน์ ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล และสื่อสารองค์กร และคุณยิ่งศักดิ์  อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายขาย สายธุรกิจ Business Solutions บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เข้าร่วมงานด้วย

ที่มา: มายด์ พีอาร์