ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น งานสัมมนาออนไลน์ “Next Generation Vehicles in Thailand and Japan”

ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น งานสัมมนาออนไลน์ “Next Generation Vehicles in Thailand and Japan”

การจัดประชุมหารือเพื่อความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 4
4th Dialogue on Thailand-Japan Next Generation Vehicle Development Cooperation และ

งานสัมมนาออนไลน์ “ยานยนต์สมัยใหม่ (ไทย-ญี่ปุ่น)”

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ (JETRO Bangkok) และสถาบันยานยนต์ (TAI) ได้ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent : LOI) เรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่” และได้สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมมือพัฒนาและสร้างการรับรู้ยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยและญี่ปุ่น จนถึงปัจจุบันได้มีการจัดการประชุมหารือมาแล้ว 3 ครั้ง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบายยานยนต์ของทั้งสองประเทศ และความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสองประเทศในสาขายานยนต์สมัยใหม่ ได้จัดเวิร์คช๊อปขึ้นหลายครั้งเพื่อแนะนำความเคลื่อนไหวในระดับนานาชาติ และการริเริ่มของประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและโนว์ฮาวด้านยานยนต์สมัยใหม่ตามความต้องการของฝ่ายไทย

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา นายทาเคทานิ อัทสึชิ ประธาน เจโทร กรุงเทพฯ และนาย พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการ สถาบันยานยนต์ ได้ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI)ที่มีการปรับปรุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความร่วมมือให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสาขายานยนต์สมัยใหม่ เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และได้รับเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานจากนายฮากิอุดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (เมติ ญี่ปุ่น) และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย

เพื่อริเริ่มดำเนินกิจกรรมภายใต้ LOI ฉบับใหม่นี้ จึงกำหนดการประชุมหารือและสัมมนาออนไลน์ขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ ในการประชุมหารือช่วงเช้าจะจำกัดการเข้าร่วมเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้จัดงานจึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา โดยลงทะเบียนผ่านทางลิงค์ URL ด้านล่างนี้ หรือสแกน QR code

?วันเวลาจัดงาน?วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 13:00~15:00 (เวลาประเทศไทย)

?ผู้ร่วมจัดงาน?กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (เมติ ญี่ปุ่น), เจโทร กรุงเทพฯ, Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE) กระทรวงอุตสาหกรรม, สถาบันยานยนต์ (TAI)

?รูปแบบการจัดงาน?ออนไลน์และเปิดลงทะเบียนให้ผู้ที่สนใจร่วมงาน

?กำหนดการ?

13:00-14:00:?แนะนำเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่ของญี่ปุ่น

                             (National Laboratory for Advanced Energy Storage Technologies (NLAB))

?แนะนำเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่ในประเทศไทย

 (แผนกทดสอบและวิศวกรรม TAI (สถาบันยานยนต์) )

?การอภิปราย “เครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่”

– National Institute of Technology and Evaluation (NITE), National Laboratory for Advanced Energy Storage Technologies (NLAB)

                             – Japan Automobile Research Institute (JARI)

                            – Japan Automobile Standards Internationalization Center (JASIC)

                           – ฝ่ายไทย (อยู่ระหว่างการประสานงาน)

14:00-15:00:?แนะนำระบบรีไซเคิลรถยนต์ของญี่ปุ่น (แผนกยานยนต์, เมติ ญี่ปุ่น)

?อภิปราย “ระบบรีไซเคิลรถยนต์”

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

?วิธีลงทะเบียน?

?ลงทะเบียนผ่านลิงค์ URL ด้านล่างนี้

https://www.aots.jp/en/news/2022-02-01/

ปิดรับลงทะเบียน : วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์

AOTS (E-MAIL) : [email protected]

ที่มา: เจโทร กรุงเทพฯ