การประชุมหารือเพื่อความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

การประชุมหารือเพื่อความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ (เจโทร กรุงเทพฯ) และสถาบันยานยนต์ (TAI) ได้ร่วมจัด “การประชุมหารือเพื่อความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 4” ในรูปแบบออนไลน์ขึ้น นายกฤศ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ในฐานะผู้แทนฝ่ายไทย ผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่น ประกอบด้วย นายฟุคุนากะ เท็ตสึโร่ อธิบดี แผนกยานยนต์ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (เมติ ญี่ปุ่น) นายทาเคทานิ อัทสึชิ ประธาน เจโทร กรุงเทพฯ ผู้แทนจาก Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยและญี่ปุ่น

ในระหว่างการประชุม ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายยานยนต์ของประเทศไทยและญี่ปุ่น โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้อธิบายเนื้อหาภาพรวมของนโยบายเพื่อสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ได้มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และมอบหมายให้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการออกกฎหมาย หรือกฎระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงบประมาณที่จะใช้สนับสนุน นับจากนี้ถ้ามีความคืบหน้าก็จะแลกเปลี่ยนข้อมูลแก่ฝ่ายญี่ปุ่นต่อไป ในขณะที่แผนกยานยนต์ เมติ ญี่ปุ่น ได้อธิบายนโยบายยานยนต์ของประเทศญี่ปุ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และกล่าวเสริมโดยผู้แทนจากสมาคม JAMA ซึ่งแนะนำภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศญี่ปุ่นตามนโยบายภาครัฐ ฝ่ายไทยเห็นว่าข้อมูลการริเริ่มด้านนโยบายของประเทศญี่ปุ่นนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งจึงมีความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสองประเทศในสาขายานยนต์สมัยใหม่ โดยฝ่ายญี่ปุ่น แผนกยานยนต์ เมติ ญี่ปุ่น ได้เสนอหัวข้อของความร่วมมือบนพื้นฐานความร่วมมือที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ (เช่น การทดสอบแบตเตอรี่ การรีไซเคิลยานยนต์ มาตรฐานและบรรทัดฐานของยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น) จากหัวข้อข้างต้น ฝ่ายไทยได้แสดงความคาดหวังในการกระชับร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา พร้อมกับเสนอหัวข้อความร่วมมือใหม่ๆ และได้ยืนยันที่จะพิจารณาหารือโดยผู้เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศต่อจากการประชุมครั้งนี้ต่อไป

นายทาเคทานิ ประธาน เจโทร กรุงเทพฯ กล่าวว่า ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่สามารถจัดการประชุมหารือครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมมากมายจากผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์ของทั้งสองประเทศ นับเป็นเวลา 1 เดือนหลังจากที่นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ และผมได้ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ที่มีการปรับปรุงนำไปสู่การจัด “การประชุมหารือเพื่อความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างไทยและญี่ปุ่น” โดยได้รับเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย และนายฮากิอุดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (เมติ ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ในการประชุมหารือครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือนโยบายยานยนต์และยานยนต์สมัยใหม่ของไทยและญี่ปุ่นอย่างตรงไปตรงมา และจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์ของทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา การประชุมในครั้งนี้ได้ยืนยันถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อมุ่งมั่นดำเนินนโยบายยานยนต์สมัยใหม่และบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

“เจโทร กรุงเทพฯ จะยังคงร่วมมือกับสถาบันยานยนต์ต่อไป เพื่อกระชับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยและญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป และมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจต่อไป” นายทาเคทานิ กล่าวเพิ่มเติม

ที่มา: เจโทร กรุงเทพฯ