บีโอไอร่วมกับกรมสรรพสามิตชี้แจงมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า

บีโอไอร่วมกับกรมสรรพสามิตชี้แจงมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมกับ ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และนายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จัดโดยกรมสรรพสามิต ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน