สจล. เปิดตัว “UNICON” รถ EV ฝีมือวิศวกรไทย หนุนใช้พลังงานสะอาด

สจล. เปิดตัว “UNICON” รถ EV ฝีมือวิศวกรไทย หนุนใช้พลังงานสะอาด

ศ. ดร.สุรินทร์ คำฝอย รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (คนที่ 2 จากซ้าย) ผศ. ดร.ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วยนายเอกชัย ปูชนียกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัด และศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเปิดตัว “รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า UNICON” รุ่นที่ 1 ต้นแบบรถบริการพลังงานสะอาดที่พร้อมเชื่อมต่อทุกการเดินทางของบุคลากรและนักศึกษาภายในสถาบันฯ โดดเด่นด้วยการประหยัดพลังงานและไม่ก่อมลพิษทางอากาศ ตอกย้ำนโยบาย KMITL for SDGs ของสถาบันฯ ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์