สยย. เอ็มโอยู บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือพัฒนามาตรฐานการทดสอบ และรับรองยานยนต์ และชิ้นส่วน และแบตเตอรี่รถอีวี

สยย. เอ็มโอยู บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือพัฒนามาตรฐานการทดสอบ และรับรองยานยนต์ และชิ้นส่วน และแบตเตอรี่รถอีวี

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ (สยย.) เปิดเผยว่า สยย. ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับนายสเตฟาน ฮอยเออร์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายยานยนต์ – เอเชีย แปซิฟิก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด 

โดยทั้งสองหน่วยงานได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย พร้อมประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ และชิ้นส่วน รวมถึงแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อทำการศึกษา แลกเปลี่ยน และค้นคว้า ยกระดับมาตรฐานการทดสอบยานยนต์ในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ในระดับสากลร่วมกัน

ทั้งนี้ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์การทดสอบด้านยานยนต์ โครงสร้างพื้นฐานและแนวคิดด้านพลังงานทดแทน รวมถึงการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยี e-Mobility จากประเทศเยอรมนี มีความพร้อมของห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ รวม 9 ประเทศ อาทิ จีน ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี แคนาดา และ สหรัฐอเมริกา และเครือข่ายสาขามากกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก

ซึ่งสอดรับกับแผนการดำเนินงานของ สยย. ที่มุ่งเน้นการวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และให้บริการปรึกษาด้านการทดสอบตามมาตรฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบการ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รวมถึงการมีศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ตามมาตรฐาน มอก. 3026-2563 เทียบเท่า UNECE R100 และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ตามมาตรฐาน มอก. 2952-2561 เทียบเท่า UNECE R136 ตลอดจนการทดสอบ เพื่อการวิจัยและพัฒนารองรับการเป็นฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ในภูมิภาค

“คาดว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันยานยนต์เกิดการพัฒนา และมีความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบ และรับรองยานยนต์ และชิ้นส่วน รวมถึงแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร สู่การเป็นผู้นำด้านการทดสอบยานยนต์ของภูมิภาคในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนของไทยต่อไปในอนาคต”

ที่มา: สถาบันยานยนต์