โออาร์ เปิดตัวศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการ FIT Auto Academy เตรียมความพร้อมบุคลากร รองรับแผนขยายธุรกิจ

โออาร์ เปิดตัวศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการ FIT Auto Academy เตรียมความพร้อมบุคลากร รองรับแผนขยายธุรกิจ

นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน พร้อมด้วย นายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)(โออาร์) ร่วมเปิดตัว “ศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการ FIT Auto Academy” เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ทั้ง 77 สาขาทั่วประเทศ ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น พร้อมเป็นการรองรับการขยายสาขาของธุรกิจ รวมถึงการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในอนาคต

นายไพศาล เปิดเผยว่า ศูนย์อบรมฯ ดังกล่าวเปิดขึ้นเพื่อใช้อบรมพนักงานในสาขา ทั้งผู้จัดการสาขา, แคชเชียร์ และช่างเทคนิคทั้ง 3 ระดับ โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน และพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทางหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับพนักงานสำหรับรองรับการให้บริการของลูกค้าในพื้นที่เสมือนจริง อีกทั้งยังเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างบุคลากรให้มีทักษะเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องยานยนต์ รวมถึงความสามารถในการซ่อมบำรุงรถ EV เพื่อรองรับรถ EV ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจของ โออาร์ ในการสร้าง Seamless Mobility โดยมุ่งผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนต่าง ๆ และสร้างความแข็งแกร่งทางด้านพลังงานแบบผสมผสานอย่างไร้รอยต่อ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่า โออาร์ จะมีเทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ รองรับการใช้งานรถ EV อย่างครบวงจร FIT Auto มีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการเตรียมแผนงานขยายธุรกิจแฟรนไชส์ เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย

ที่มา: คิปส์ คอมมูนิเคชั่น