ฮอนด้า จัดแคมเปญ “เปลี่ยน…ให้ปลอดภัย เพราะเราห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน” เดินหน้าเชิญชวนลูกค้าตรวจสอบรถยนต์อยู่ในข่ายต้องเข้าเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมอย่างต่อเนื่อง เข้ารับบริการฟรี

ฮอนด้า จัดแคมเปญ “เปลี่ยน…ให้ปลอดภัย เพราะเราห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน” เดินหน้าเชิญชวนลูกค้าตรวจสอบรถยนต์อยู่ในข่ายต้องเข้าเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมอย่างต่อเนื่อง เข้ารับบริการฟรี

เพราะความปลอดภัยเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักการดำเนินธุรกิจของฮอนด้าในปีพ.ศ. 2593 เพื่อมุ่งสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วโลกให้เป็นศูนย์ (Zero Traffic Collision Fatalities) บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของลูกค้าด้วยความห่วงใยเสมอมา เช่นเดียวกับกรณีการเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลม เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเสริมความมั่นใจและความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน เดินหน้าแคมเปญ “เปลี่ยน… ให้ปลอดภัย เพราะเราห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน” แจ้งลูกค้าฮอนด้าที่มีรถยนต์อยู่ในข่ายต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมที่ยังไม่ได้เข้ารับบริการ สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศ 228 แห่ง ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ฮอนด้าได้ให้ความสำคัญในการติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในการนำรถยนต์เข้ารับการตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ครอบคลุมผู้ใช้รถยนต์รุ่นที่เข้าข่ายได้มากที่สุด ปัจจุบัน พบว่ายังมีลูกค้าบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสอบ สาเหตุอาจมาจากการเปลี่ยนผู้ครอบครอง จึงทำให้ไม่สามารถติดต่อลูกค้ากลุ่มนี้ได้ ซึ่งฮอนด้าได้ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูลลูกค้าผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมแคมเปญ “เปลี่ยน… ให้ปลอดภัยเพราะเราห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน” ในครั้งนี้

สำหรับรถยนต์รุ่นที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลม เฉพาะรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายรุ่นปี ค.ศ. 1998 – 2014 (พ.ศ. 2541 – 2557) ได้แก่

 • บริโอ้ รุ่นปี ค.ศ. 2012 -2014 (พ.ศ. 2555 – 2557)
 • บริโอ้ อเมซ รุ่นปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)
 • ซิตี้ รุ่นปี ค.ศ. 1998 – 1999 (พ.ศ. 2541 – 2542)
  รุ่นปี ค.ศ. 2003 – 2013 (พ.ศ. 2546 – 2556)
 • ชแจ๊ซ รุ่นปี ค.ศ. 2004 – 2006 (พ.ศ. 2547 – 2549)
  รุ่นปี ค.ศ. 2009 – 2013 (พ.ศ. 2552 – 2556)
 • ซีวิค รุ่นปี ค.ศ. 2001 – 2014 (พ.ศ. 2544 – 2557)
 • แอคคอร์ด รุ่นปี ค.ศ. 1998 – 2000 (พ.ศ. 2541 – 2543)
  รุ่นปี ค.ศ. 2003 – 2012 (พ.ศ. 2546 – 2555)
 • ซีอาร์-วี รุ่นปี ค.ศ. 1998 – 2000 (พ.ศ. 2541 – 2543)
  รุ่นปี ค.ศ. 2002 – 2011 (พ.ศ. 2545 – 2554)
  รุ่นปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)
 • สตรีม รุ่นปี ค.ศ. 2002 – 2004 (พ.ศ. 2545 – 2547)
 • ฟรีด รุ่นปี ค.ศ. 2009 – 2013 (พ.ศ. 2552 – 2556)
 • โอดิสซีย์ รุ่นปี ค.ศ. 1998 – 1999 (พ.ศ. 2541 – 2542)
  รุ่นปี ค.ศ. 2004 – 2006 (พ.ศ. 2547 – 2549)

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบรถยนต์ฮอนด้าที่อยู่ในข่ายต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนในถุงลม ด้วยการกรอกหมายเลขตัวถังรถยนต์ ได้ที่ https://vinsearch.honda.co.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Honda Call Center โทร 02 341 7777 กด 0 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: เอบีเอ็ม คอนเนค