ยีเอสแบตเตอรี่ จัดโครงการ “GS TRAINING” อบรมความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ให้ตัวแทนจำหน่ายประจำปี 2022

ยีเอสแบตเตอรี่ จัดโครงการ “GS TRAINING” อบรมความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ให้ตัวแทนจำหน่ายประจำปี 2022

ยีเอสแบตเตอรี่ จัดโครงการ “GS TRAINING” อบรมความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่  นำโดยคุณสมพร จันกรีนภาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, คุณธิติวัฒน์ เลิศอำนวยลาภ ที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ, คุณวิชุดา เลิศกิจอนันต์กุล  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด, คุณอดุลฤกษ์ สมุทรพัฒนพงศ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายกรุงเทพ บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด และคุณเจษฎา เจียมพานทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด พร้อมทีมงานยีเอสแบตเตอรี่ จัดอบรม GS TRAINING ประจำปี 2022 แก่ดีลเลอร์จากทั่วประเทศ

GS TRAINING  จัดครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา มีดีลเลอร์ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวน  29 คน จาก 18 ดีลเลอร์ วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้ร้านตัวแทนจำหน่ายได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ อาทิ โครงสร้างและหน้าที่หลักของแบตเตอรี่ ประเภทของแบตเตอรี่ การบำรุงรักษาและการตรวจเช็กแบตเตอรี่ รวมไปถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตยีเอสแบตเตอรี่ ที่บางปู สมุทรปราการ โดยบรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ภายใต้มาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องตรวจคัดกรองเชื้อก่อนเข้างาน

ในฐานะที่ยีเอสแบตเตอรี่เป็นผู้นำด้านแบตเตอรี่รถยนต์อันดับหนึ่ง เรามุ่งพัฒนาและให้ความสำคัญแก่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่เปรียบเหมือนครอบครัวเดียวกัน โดยพาร้านตัวแทนจำหน่ายเยี่ยมชมโรงงานผลิตยีเอสแบตเตอรี่ ณ สยามยีเอสส์แบตเตอรี่ ตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในเทคโนโลยีมาตรฐานการผลิตให้กับร้านตัวแทนจำหน่าย และตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านแบตเตอรี่รถยนต์ในประเทศไทยยาวนาวกว่า 50 ปี

บรรยากาศในงานอบรมเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยมีการแบ่งกลุ่มสำหรับการ Workshop เพื่อตรวจเช็กลักษณะการเสียของแบตเตอรี่ พร้อมสอบภาคทฤษฎี นอกจากนี้ เมื่อร้านตัวแทนจำหน่ายอบรมครบหลักสูตรจะได้รับใบ Certificate จาก GS BATTERY เพื่อเป็นการรับรองและให้ความมั่นใจด้านมาตรฐานการบริการแบตเตอรี่แก่ลูกค้าทั่วไป

ยีเอสแบตเตอรี่ขอขอบคุณร้านตัวแทนจำหน่ายทุกร้านที่ให้การตอบรับในการเข้าร่วมงานอบรมในครั้งนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวยีเอสแบตเตอรี่ แบตเตอรี่รถยนต์อับดับ 1  

ที่มา: สยามยีเอสเซลส์