มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น รับมอบโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น รับมอบโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่นายวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 ภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยได้ผ่านการเสนอชื่อและกลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ ให้เป็นบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปีที่ประสบความสำเร็จ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้เป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้างและเป็นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีผู้บริหารจากกลุ่มมิตซูบิชิ อิเล็คทริค ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

นายวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “การได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 ภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร” ในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติยศอันสูงสุดแก่ตนเอง และครอบครัว ที่ได้รับยกย่องขึ้นบนทำเนียบเกียรติยศของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจสำคัญในการดำเนินชีวิตและขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดคือ เทคโนโลยีการผลิตที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างเสถียร ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสิ้นสุด เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปพร้อมกับการทำคุณประโยชน์เพื่อตอบแทนคืนสู่สังคมมาโดยตลอด”

ที่มา: เอดีเค ไทย