“QTC ผนึก UAC” เปิด EV Charging Station ภายใต้บริษัทร่วม PPWE ประเดิม 2 สถานีแรกนครราชสีมา – ปูพรมจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไทย

“QTC ผนึก UAC” เปิด EV Charging Station ภายใต้บริษัทร่วม PPWE  ประเดิม 2 สถานีแรกนครราชสีมา – ปูพรมจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไทย

เมื่อเร็วๆนี้ นายพิชิต พงษ์ประเสริฐ (กลางขวา) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจใหม่-ยานยนต์ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า “Super Fast” (EV Charging Station) ของ บจก. พีพีดับบลิวอี (PPWE) บริษัทร่วมระหว่าง บมจ.ยูเอซี โกลบอล “UAC” และ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ “QTC” ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ โนนสูง และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ วิภัชรุ่งเรือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกรรมการ บจก.พีพีดับบลิวอี นายชัชพล ประสพโชค (กลางซ้าย) นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ (ที่ 4 จากซ้าย) นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร (ที่ 4 จากขวา) นางสาวศศิกาญจน์ ตันธนสิน (ที่ 3 จากขวา) ให้การต้อนรับ โดยในเฟสแรกจะมีสถานีที่ให้บริการชาร์จไฟแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (DC EV Super Fast Charger) ที่มีขนาดตั้งแต่ 50 kW ถึงสูงสุดที่ 200 kW โดยเริ่มเปิดบริการจำนวน 2 สถานี หรือ 4 หัวชาร์จ ซึ่งจะรองรับผู้ใช้บริการในจังหวัดนครราชสีมา

ที่มา: มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์