“เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ ประเทศไทย” ผนึกกำลัง “เมืองสะอาด” ส่งมอบรถฟูโซ่ Euro 5 คันแรก ขานรับนโยบายภาครัฐ มุ่งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

“เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ ประเทศไทย” ผนึกกำลัง “เมืองสะอาด” ส่งมอบรถฟูโซ่ Euro 5 คันแรก ขานรับนโยบายภาครัฐ มุ่งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

“เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ ประเทศไทย” ผนึกกำลัง “เมืองสะอาด” ส่งมอบรถฟูโซ่ Euro 5 คันแรก ขานรับนโยบายภาครัฐ มุ่งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 พร้อมยกระดับตลาดรถบรรทุกรักษ์สิ่งแวดล้อม

เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ ประเทศไทย จำกัด หรือ ดีซีวีที จับมือ เมืองสะอาด ส่งมอบรถบรรทุกฟูโซ่ Euro 5 รุ่น FJ2528R คันแรก หนุนนโยบายภาครัฐ ช่วยลดการปล่อยมลพิษ ลดPM 2.5 มั่นใจรถบรรทุกฟูโซ่ Euro 5 พร้อมเป็นผู้นำตลาดรถใหญ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมเชิญชวนรถทุกคันร่วมลดวิกฤติฝุ่นและมลพิษ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยปราศจากฝุ่นมลพิษ

คุณราล์ฟ เครเมอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DCVT (ดีซีวีที) เปิดเผยว่า “ผมยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม โดยเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความพยายามในการช่วยลดการปล่อยก๊าซมลพิษทางอากาศของภาคขนส่ง ซึ่งการส่งมอบรถบรรทุกฟูโซ่ Euro 5 ให้กับบริษัท เมืองสะอาด ในครั้งนี้นับเป็นการเปิดตัวโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐในการลดมลพิษ ด้วยการผลักดันการใช้เครื่องยนต์มาตรฐานไอเสียยูโร 5 (Euro 5) สำหรับรถบรรทุกในประเทศไทย”

จากผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานไอเสียยูโร 5 (Euro 5) สามารถช่วยลดมลพิษที่เกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากรถบรรทุก ไม่ว่าจะเป็นก๊าซและฝุ่นละอองชนิดต่าง ๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์  (CO2), คาร์บอนโมโนออกไซด์ (CO), ไฮโดรคาร์บอน (HC), ออกไซด์ของกำมะถัน (SOx), ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) โดยมีค่าการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ลดลงจากมาตรฐานไอเสียยูโร 3 (Euro 3) อย่างชัดเจน

“มาตรฐานยูโร 5 (Euro 5) นั้น คือเป้าหมายถัดไปของระบบการขนส่งในประเทศไทย เดมเลอร์ ทรัค และ ดีซีวีที มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการใช้งานรถบรรทุกที่มีมาตรฐานยูโร 5 (Euro 5) ในประเทศไทยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อที่จะช่วยลดมลพิษภายในประเทศและในเขตเมืองที่มีการจราจรคับคั่ง และเนื่องด้วยตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ในไทยนั้นมีขนาดใหญ่ มาตรฐานยูโร 5 ( Euro 5) จะส่งผลดีให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยยะสำคัญ” คุณราล์ฟ กล่าวเสริม

คุณชลากร เศรษฐบัณฑัต รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กิจเศรษฐี อะไหล่ยนต์ จำกัด ผู้จำหน่ายฟูโซ่ (ซ้ายสุด) คุณราล์ฟ เครเมอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) คุณพรเลิศ พฤทธิอานันต์ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองสะอาด จำกัด (กลาง) คุณภูกิจ เศรษฐบัณฑัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิจเศรษฐี อะไหล่ยนต์ จำกัด ผู้จำหน่ายฟูโซ่ (ขวาสุด) คุณพันศักดิ์ ถิรมงคล ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ 2 จากขวา)

คุณพันศักดิ์ ถิรมงคล ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงมลพิษทางอากาศของประเทศไทยว่า ปัจจุบัน PM2.5 เกิดมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถยนต์ในเมืองเป็นหลัก โดยมีผลการศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยระบุว่า 57% ของปัญหาฝุ่นในกรุงเทพมหานคร หรือเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่และขอนแก่น ก็มาจากเครื่องยนต์ดีเซล โดย 20-30 เปอร์เซ็นต์ เป็นฝุ่นทุติยภูมิที่เกิดจากการปล่อยก๊าซมลพิษ ดังนั้นภาครัฐพยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาเรื่อง      ไอเสียเครื่องยนต์ ด้วยการให้ Euro 5 เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับรถยนต์ใหม่ต่อไป โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 พร้อมกันนี้จะมีมาตรฐานน้ำมันที่เป็นชื่อเดียวกัน โดยเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อชั้นบรรยากาศของประเทศไทยได้มากขึ้น

“เราเชื่อว่าถ้ารถทุกคันปฏิบัติตามทิศทางเดียวกัน จะทำให้เห็นภาพรวมว่ามลพิษลดลงได้อย่างชัดเจนขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน เพราะฉะนั้นการเริ่มก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ก็จะเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้รถรายอื่นๆ ที่จะได้เห็นถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้ แล้วช่วยกันนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อร่วมกันลดมลพิษให้กับประเทศไทย” คุณพันศักดิ์กล่าว

ทางด้าน คุณพรเลิศ พฤทธิอานันต์ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองสะอาด จำกัด กล่าวว่า “บริษัทเมืองสะอาด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่สังคม ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ตลอด 20 ปี เราใช้รถบรรทุกฟูโซ่ในการขนส่งขยะมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือโดยเราได้ทดลองใช้ รถฟูโซ่ Euro 5 ในการขนส่งที่เป็น front loader เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งขยะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อมั่นว่าความก้าวหน้าในองค์กรที่ยั่งยืนในเส้นทางธุรกิจต้องรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและโครงการดี ๆ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย” 

สำหรับ รถบรรทุกฟูโซ่ Euro 5 รุ่น FJ2528R เป็นรถบรรทุก 10 ล้อ สมรรถนะแกร่ง สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง 25 ตัน สมรรถนะสูงด้วยเครื่องยนต์ดีเซลมาตรฐานไอเสียยูโร 5 ระบบหัวฉีดอิเล็คทรอนิคส์ 6 สูบ 4 จังหวะ 280 แรงม้า แรงบิดสูงสุดที่ 1,100 นิวตันเมตรที่ 1,200 -1,600 รอบ/นาที มาพร้อมกับ 9 เกียร์เดินหน้า และ 1 เกียร์ถอยหลัง อีกทั้งยังเป็นระบบเบรกแบบลมล้วน (Full Airbrake) และเบรกไอเสียพร้อมเบรคเครื่องยนต์ (Exhaust Brake) ประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมเหมาะในการใช้ขนส่งระยะทางไกลได้ดี

ทั้งนี้ คุณราล์ฟ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้ามีความต้องการอย่างไรสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ กล่าวคือ Euro 5 ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายในอีกภายภาคหน้า ดังนั้น สำหรับประเทศไทยทุกภาคส่วนต้องร่วมกันผลักดันนโยบายให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนผู้ประกอบการในการช่วยกันลดปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด”

ที่มา: บีโอดับเบิลยู