OR จับมือ EVme ร่วมลงนาม MOU ยกระดับธุรกิจและการบริการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ผ่านศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto และแพลตฟอร์ม EVme

OR จับมือ EVme ร่วมลงนาม MOU ยกระดับธุรกิจและการบริการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ผ่านศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto และแพลตฟอร์ม EVme

นายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ นายสุวิชชา สุดใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีวีมี พลัส จำกัด หรือ EVme ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจเพื่อส่งเสริมการใช้และให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตลอดจนให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ EV ผ่านศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto และแพลตฟอร์มดิจิทัลของ EVme

นายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น OR กล่าวว่า “อุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ EV มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ได้ขยายสาขาการบริการเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการบริการและความเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ FIT Auto จึงได้เล็งเห็นโอกาสในการศึกษาความเป็นไปได้ และการพัฒนาการบริการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ผ่านความร่วมมือกับ EVme เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้และร่วมกันพัฒนาธุรกิจเพื่อส่งเสริมการใช้และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าไปทั่วประเทศ”

นายสุวิชชา สุดใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ EVme กล่าวเสริมว่า “EVme จัดตั้งขึ้นโดยบริษัท อรุณ พลัส จำกัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้รถ EV มากขึ้นในประเทศไทย รวมไปถึงการเป็นผู้ผลักดันให้ประเทศเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคม EV อย่างเต็มรูปแบบ เราจึงไม่หยุดนิ่งที่จะมองหาโอกาสใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาการบริการที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าให้ครบวงจร และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ใช้ EV หรือกำลังมองหา EV และเพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสนใจยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น”

ทั้งนี้  ภายใต้บันทึกความร่วมมือนี้ ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงยานยนต์แบบครบวงจร และ EVme ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการเช่ารถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จะร่วมกันศึกษาและพัฒนาการบริการของ FIT Auto ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรถ EV เช่น ชิ้นส่วน อะไหล่ ยาง และแบตเตอรี่ เพื่อแสวงหาการพัฒนาศักยภาพใหม่ ๆ และยกระดับการบริการด้านการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ให้รองรับต่อการขยายตัวของตลาด EV และความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดกิจกรรม และการจัดทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ EV ที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน EV ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของ EVme

ที่มา: คิปส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด