นิปปอนเพนต์ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

นิปปอนเพนต์ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

นิปปอนเพนต์ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ 

นายกิตติพันธ์ บำรุงทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเทคนิคบริการ บริษัท เอ็นพี ออโต้ รีฟินิช จำกัด หน่วยธุรกิจบริการ รับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรฯ จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆนี้

ที่มา: ฮิต ทู พับบลิค