ไอเทมลับในระบบ GPS ของรถ EV ที่ผู้ใช้รถ EV ส่วนใหญ่ไม่รู้!

ไอเทมลับในระบบ GPS ของรถ EV ที่ผู้ใช้รถ EV ส่วนใหญ่ไม่รู้!

จากแนวโน้มการใช้รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตเทคโนโลยียานยนต์และเทคโนโลยีเสริมเพื่อยานยนต์ต่างๆ หันมามุ่งนำเสนอนวัตกรรมเพื่อรถ EV มากขึ้น

ล่าสุด Cartrack บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่ให้บริการ GPS หรือระบบติดตามและจัดการยานพาหนะ เผยผู้ใช้งานรถ EV สามารถใช้รถได้สะดวกขึ้นและคุ้มค่า ด้วยนวัตกรรมที่ต่อยอดจากระบบติดตามยานพาหนะในปัจจุบัน

นายมาเซล คาห์ล เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เพื่อยานยนต์ของ Cartrack เผยว่า บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีการติดตามยานพาหนะเพื่อตอบโจทย์ด้านการติดตาม การใช้พลังงานคุ้มค่ามากขึ้น และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สำหรับรถใช้พลังงานไฟฟ้า Cartrack ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงปัญหาหรือความต้องการที่พบจากการใช้งานรถประเภทนี้ ซึ่งปัจจุบันพบปัญหาหลักคือ เรื่องของสถานีชาร์จไฟฟ้ารถที่ยังกระจายตัวในประเทศไทยไม่ทั่วพื้นที่ และจำนวนสถานีที่ยังไม่มากพอ

ปัจจุบัน Cartrack ได้เชื่อมโยงข้อมูลสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้ารถภายในระบบติดตามยานพาหนะแล้ว ด้วยการใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันจุดสนใจ (POI) ช่วยให้ผู้ขับขี่รถ EV สามารถค้นหาจุดชาร์จไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดให้รถ EV ของตัวเอง ว่ามีอยู่ที่ไหนบ้าง

เมื่อเปิดระบบฯ ผู้ใช้งานสามารถจิ้มไปที่จุดชาร์จที่ต้องการในแผนที่ในระบบ เพื่อสร้างเส้นทางขับขี่จากพิกัดรถ ณ ปัจจุบัน ไปถึงจุดชาร์จไฟฟ้าได้ทันที โดยฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์แบบแล้ว และมีข้อมูลอัพเดตจุดชาร์จอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ Cartrack อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อรถ EV เช่น มาตรวัดค่าพลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้า ที่บอกทั้งค่าพลังงาน ระยะทางวิ่งที่เหลือก่อนจะต้องชาร์จแบตรถครั้งต่อไป รวมถึงสถานะการชาร์จแบตรถ ณ จุดชาร์จ เป็นต้น

โดยการพัฒนาเทคโนโลยีเสริมเพื่อ EV ของ Cartrack ครั้งนี้ มุ่งหวังเพิ่มบทบาทของรถ EV จากรถส่วนบุคคลให้เป็นรถที่ใช้งานเพื่อธุรกิจมากขึ้น ขณะที่เป้าหมายของการพัฒนาสูงสุดเพื่ออำนวยความสะดวกการใช้งานรถ EV ให้เทียบเท่ารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป และร่วมผลักดันการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดมลภาวะค่าฝุ่น PM และโลกร้อนด้วย

ที่มา: คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)