บมจ.หาดทิพย์ เปิดจำหน่ายรถยนต์เก่า ประจำปี 2566

บมจ.หาดทิพย์ เปิดจำหน่ายรถยนต์เก่า ประจำปี 2566

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เปิดจำหน่ายรถยนต์เก่า ประจำปี 2566 จำนวน 12 คัน สามารถร่วมประมูลได้ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงงานหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. เปิดจำหน่ายซอง
  • วันที่ 3 – 6 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 – 10.30 น.
 2. เปิดให้ดูรถ (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ครั้งที่ 1 วันนี้ – 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.00 – 09.45 น.
 3. ยื่นซองเสนอราคาด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 4. เปิดประมูล วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

คุณวลัยกาญจน์ ศุภรทวี และ คุณวัชรพงษ์ สุวรรณมณี เบอร์ติดต่อ 074-210008-18 ต่อ 212

สามารถสแกนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน QR Code

ที่มา: หาดทิพย์