14 ปี ซูโมต้า รถสามล้อบรรทุกและโดยสารทั้งแบบน้ำมัน และไฟฟ้า 22 รุ่น จากแรงบันดาลใจและความพยายาม พร้อมดันเป้า 1,000 คัน/ปี

14 ปี ซูโมต้า รถสามล้อบรรทุกและโดยสารทั้งแบบน้ำมัน และไฟฟ้า 22 รุ่น จากแรงบันดาลใจและความพยายาม พร้อมดันเป้า 1,000 คัน/ปี

ปัจจุบันถือเป็นยุคทองของรถสามล้อน้ำมันและไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุน ค่าเชื้อเพลิง ค่าสึกหรอ และค่าบำรุงรักษาให้น้อยลง แต่ทำงานได้เท่าเดิมรวมถึงคาดการณ์ไว้ว่าต่อไปจะเป็นยุคน้ำมันแพง ภาวะโลกร้อน และกระแสรักษาสิ่งแวดล้อม ZEV คาร์บอนเป็นศูนย์ จึงต้องมีพาหนะที่ใช้พลังงานน้อยราคาถูก หรือใช้พลังงานสะอาดมาทดแทนรถเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก 500 กก. 1-2 ตัน สูงสุด ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของพ่อค้ายุคดิจิตอล ทั้งด้านการผลิต การค้า การขาย และ ในการขนถ่ายสินค้า ตั้งแต่เกษตรกร ชาวรากหญ้า พ่อค้า แม่ขาย หรือคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการทำร้านค้าเคลื่อนที่ และส่งพัสดุสินค้าออนไลน์ทางไปรษณีย์ รวมทั้งขายอาหารเคลื่อนที่ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม มีความพอเพียง ไม่สุรุ่ยสุร่าย เหมาะสมกับกิจการและฐานะของคนไทยตัวเล็ก เพราะรถสามล้อมีขนาดกะทัดลัด ดูแลรักษาง่าย แข็งแรง ทนทาน และ ราคาไม่แพงเหมือนรถกระบะปิ๊กอั๊พ ที่ใช้ในปัจจุบัน

ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารบริษัท ซูโมต้า มอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถ 3 ล้ออเนกประสงค์ ซูโมต้า 3 ล้อจอมพลัง นวัตกรรมจากญี่ปุ่น คุณภาพระดับมาตรฐานโลก เปิดเผยว่าตลอด 14 ปีที่ผ่านมา ซูโมต้า (SUMOTA) ไม่เคยหยุดวิจัยและพัฒนา พร้อม R&D อย่างจริงจังและต่อเนื่องร่วมกับวิศวกรชาวญี่ปุ่น ไม่ว่าด้านคุณภาพ (โครงสร้าง ต้นกำลัง การรองรับน้ำหนักแนวดิ่ง และ ระบบส่งกำลังเฟืองท้าย ), ความปลอดภัย, ความน่าเชื่อถือ เพื่อให้รถสามล้อซูโมต้าสามารถใช้งานได้จริง โดยหัวใจ 5 ข้อ ที่เป็นปฏิญญาในการทำธุรกิจรถสามล้อของซูโมต้าก็คือ คุณภาพ ความปลอดภัยความน่าเชื่อถือ ใช้งานได้จริงทุกสภาวะพื้นถนนและการบริการหลังการขาย (ผ่อนได้ จดทะเบียนได้ มีอะไหล่ทุกชิ้นและซ่อมแซมได้) พร้อมตั้งวิสัยทัศน์ในการเป็นรถสามล้อที่ดีที่สุดในโลก และเป้าหมายการผลิตรถสามล้อปีละ 1,000 คัน โดยมียอดขายปีละ 100 ล้านบาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอยก็ตาม เพราะว่ายิ่งเศรษฐกิจไม่ดี คนก็เปลี่ยนมาใช้ของที่ประหยัดขึ้น และเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น ก็มีการซื้อรถเพิ่มขึ้นอีก

ปัจจุบัน ซูโมต้า มีรถทั้งหมด 22 รุ่นด้วยกัน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

  1. รถสามล้อบรรทุกไฟฟ้า เพื่อการพาณิชย์ EV TRICYCLE TRUCK: HIGH VOLTAGE EV ใช้สโลแกน ซูโมต้า 3 ล้อไฟแรง แซงเกินจินตนาการ ! BEYOND IMAGINATION รุ่นรถ E-GO4 – 5 , V-STORM, V-THUNDER, V-MAX , V-TITAN
  2. รถสามล้อบรรทุกเบนซิน เพื่อการพาณิชย์ ICE TRICYCLE TRUCK : GOLD ENGINE ใช้สโลแกน ซูโมต้า 3 ล้อจอมพลัง นวัตกรรมจากญี่ปุ่น ! JAPAN INNOVATION รุ่นรถ SMARTY130,E-STRONG 130, E-BUMBLE 175, E-MAX200, I-JUMBO250 ,E-TITAN 200
  3. รถสามล้อเฉพาะกิจ VIP TRICYCLE ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย Segmentation โดยใช้สโลแกนซูโมต้า 3 ล้อนวัตกรรม เนรมิตได้ดั่งฝัน ! INNOVATED DREAM
    • 3.1 รถสามล้อเก็บขยะทั้งพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันสำหรับงานเทศบาลและกรุงเทพฯ Metro Garbage Tricycle รุ่นรถ V-GREEN/ E-GREEN 250, V-GAP/ E-GAP 250
    • 3.2 รถสามล้อต่อเติมหลังคาตามสั่ง Customized Commerical Tricycle ทั้งน้ำมันและไฟฟ้าเช่น รถอีโก้ต่อเติมหลังแบบประหยัดเพื่อกันแดดกันฝน รถคาร์โก้ ตู้ทึบขนส่งสินค้า, รถฟู้ดทรัค ตู้ปีกนกสำหรับขายอาหาร และ รถโมบายช็อป ร้านค้าเคลื่อนที่ รถไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ใน โรงพยาบาล
    • 3.3 รถสามล้อโดยสารตุ๊กตุ๊กสำหรับบริการนักท่องเที่ยวทั้งพลังงานไฟฟ้าและ น้ำมัน Giant Tuk Tuk รุ่นรถ V-TUKKY/ E-TUKKY 200, V-GIANT/ E-GIANT 200 รถสามล้อไฟฟ้าอัจฉริยะ SMART TRICYCLE : MinimaX รุ่นรถ i-Style , i-Style 150 รถตุ๊กตุ๊กยักษ์ใหญ่ทีใช้ออกแบบผสมผสานระหว่างตุ๊กตุ๊กไทยกับ รถกอฟไฟฟ้าจนสามารถโดยสารได้ถึง 9 คน และยังมีแร๊กกิ้งบนหลังคาใส่สัมภาระได้อีกด้วย เป็นต้น
  4. รถสามล้อไฟฟ้าอัจฉริยะ SMART TRICYCLE : MinimaX รถสามล้อส่วนบุคคล เพื่อคุณและครอบครัว ใช้สโลแกน ซูโมต้า 3 ล้ออัจฉริยะ อิสระของการเดินทาง SMART ADVENTURE รุ่นรถ i-Style , i-Style 150 ตอบโจทก์ รถสามล้อไฟฟ้าในเมือง ขนาดเล็ก กะทัดรัด สวย น่ารัก MICROCITY CAR เล็กพริกขี้หนูและอเนกประสงค์ ที่มีกระบะบรทุกสินค้าด้านหลัง

คุณพงศ์พลิน กุศลมโนมัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ซูโมต้า มอเตอร์ จำกัด กล่าวเสริมว่า ได้เข้ามาช่วยดูรถสำหรับโดยสารเป็นหลัก ซึ่งตอนนี้มีอยู่ 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น Giant Tuk Tuk และรุ่น I-Style ซึ่งเป็นรถสามล้อโดยสารตุ๊กตุ๊กเน้นบริการนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสาร มีทั้งแบบพลังงานไฟฟ้าและใช้น้ำมัน มีคล่องตัวสูง และราคาไม่แพง รองรับกลุ่มลูกค้า โรงพยาบาล สนามกอล์ฟ และผู้ใช้ทั่วไป โดยทั้ง 2 รุ่นเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นาน แต่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทน SUMOTA เพื่อนำไปต่อยอด ต่อเติม หรือทำหลังคาฟู้ดทรัค รวมถึงสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อทำการตลาดร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตร อุตสาหกรรม ภาคท่องเที่ยว ภาคการค้า โลจิสติกส์ วิศวกรรม การบริการ สุขาภิบาล และภาคสาธารณะสุข หรืออื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่บริษัท ซูโมต้า มอเตอร์ จำกัด หรือเว็บไซต์ www.sumota.co.th, Id line : @sumota, Id line: drvirojsumota, Facebook: sumotaclub, หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-4165700, 097-2200574, 097-9722335

ที่มา: ซูม พีอาร์