ธุรกิจประมูลรถยนต์ ชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ช่วยเพิ่มกำลังซื้อผู้บริโภค “แอพเพิล ออคชั่น” โชว์ยอด 9 เดือน ปี 66 มีกำไร 204 ล้านบาท ตั้งเป้า ปี 67 จัดประมูลรถกว่า 58,000 คัน รายได้ 650 ล้านบาท

ธุรกิจประมูลรถยนต์ ชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ช่วยเพิ่มกำลังซื้อผู้บริโภค “แอพเพิล ออคชั่น” โชว์ยอด 9 เดือน ปี 66 มีกำไร 204 ล้านบาท ตั้งเป้า ปี 67 จัดประมูลรถกว่า 58,000 คัน รายได้ 650 ล้านบาท

ธุรกิจประมูลรถยนต์ คาดหวังนโยบายของรัฐบาลในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเป็นระยะๆ จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของผู้บริโภคและกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจรถยนต์มือสองเป็นอย่างดี เพราะยังมีผู้บริโภคอีกจำนวนมากที่ยังมีกำลังซื้อไม่พอที่จะซื้อรถยนต์ใหม่ โดย “แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น” หนึ่งในบริษัทประมูลชั้นนำของประเทศ โชว์ผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่อง โดยงวด 9 เดือน ปี 2566 มีผลกำไรรวม 204 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 49 % ส่วนปี 2567 ตั้งเป้ายอดประมูลรถยนต์ของบริษัทอยู่ที่ 58,000 คัน รายได้ประมาณ 650 ล้านบาท

นายอนุชาติ ดีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า ธุรกิจประมูลของบริษัทยังคงมีโอกาสเติบโต ไปตามอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในปีนี้การขยายตัวจะช้าลงจากสถานการณ์โควิด และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ตลอดจนคุณภาพลูกหนี้ โดยเฉพาะหนี้ของผู้บริโภค ที่มีแนวโน้มจะด้อยคุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้สถาบันการงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ เช่าซื้อ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจประมูลรถยนต์บ้าง แต่ในระยะยาวยังเชื่อว่า เมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจผ่อนคลายลง การซื้อขายรถยนต์ และการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินจะเข้ามาสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ให้เติบโตได้ นอกจากนี้รัฐบาลใหม่ยังมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเรื่อยๆ ก็สามารถช่วยเพิ่มกำลังซื้อของผู้บริโภคและกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจรถยนต์มือสองด้วย เพราะยังมีผู้บริโภคอีกจำนวนมากที่ยังคงมีกำลังซื้อไม่เพียงพอที่จะซื้อรถยนต์ใหม่ จีงมีความจำเป็นที่ต้องมองหาซื้อรถยนต์มือสองมาใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็จะส่งผลดีมาถึงธุรกิจประมูลรถยนต์ด้วย

ทั้งนี้ในภาพรวมตลาดประมูลทั้งระบบในปัจจุบันถือว่ายังคงคึกคัก เนื่องจากประเภทรถในตลาดมีความหลากหลาย ทั้งรถยนต์เก๋ง รถกระบะ รถเพื่อการเกษตร โดยช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ มีรถยึดเข้าลานประมูลทั้งระบบประมาณ 25,000 – 27,000 คันต่อเดือน โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ เดือนละ 5,000 – 6,000 ล้านบาท

สำหรับ แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ จัดประมูลรถไปแล้วกว่า 44,000 คัน ส่วนผลประกอบการงวด 9 เดือน มีรายได้รวมประมาณ 560 ล้านบาท และกำไรรวม 204 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประมาณ 49%

นายอนุชาติ กล่าวอีกว่า ธุรกิจประมูลรถยนต์ของบริษัท ในปี 2567 ยังถือว่ามีโอกาสขยายตัวได้อีก โดยตั้งเป้าจัดประมูลรถกว่า 58,000 คัน ตั้งเป้ารายได้ประมาณ 650 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังได้ขยายธุรกิจที่ต่อเนื่องกับธุรกิจประมูลซึ่งจะช่วยเสริมธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการตรวจสภาพรถยนต์ ( Inspection Car Project ) ที่รับตรวจสภาพรถยนต์กับบริษัทพันธมิตร และยังมีโครงการรับตรวจกับบุคคลภายนอกทั่วไป, ธุรกิจขนส่ง ( Logistics Project ) ที่ทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจให้กับตนเอง และโอกาสการขยายเพื่อรับงานบุคคลภายนอกในอนาคต, ธุรกิจประมูลทรัพย์สินอื่นๆ ที่เพิ่มจากการประมูลรถยนต์ โดยจะดำเนินการประมูลทรัพย์สินอื่นได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ เรือ เป็นต้น รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทแม่ คือ MBK Group ในการสร้างโอกาสการทำธุรกิจที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจประมูลรถยนต์ของประเทศ มีสำนักงานใหญ่ลานประมูล และลานจอดรถ บนพื้นที่ 50 ไร่ บน ถ.ติวานนท์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศ มีประสบการณ์ในธุรกิจการประมูลมากกว่า 15 ปี มีรถผ่านการประมูลของบริษัทปีละนับหมื่นคัน ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ในระบบการประมูลรถที่มีมาตรฐาน การรักษาคุณภาพในการจัดการประมูล การให้ความสำคัญในคุณภาพการจัดเกรดรถยนต์ มีเจ้าหน้าที่ แอพเพิล แมน คอยให้คำปรึกษา ดูแลการนำรถเข้าร่วมประมูลอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนจบการประมูล แบบ One Stop Service และมีช่องทางให้ผู้สนใจสามารถเข้าตรวจสอบสภาพรถได้ ทั้งที่ลานประมูลที่มีอยู่ 27 แห่งทั่วประเทศ และยังสามารถเข้าดูรถยนต์ที่เข้าร่วมประมูลได้จากทุกที่ผ่านเว็บไซต์ www.appleebid.com ด้วย