เริ่มแล้ว !!! อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ 2567 ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรี! ทั้งหมด 101 ศูนย์บริการ ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 มกราคม 67

เริ่มแล้ว !!! อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ 2567 ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรี! ทั้งหมด 101 ศูนย์บริการ ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 มกราคม 67

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน( Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก่อนการเดินทางฟรี จำนวน 101 ศูนย์บริการทั่วประเทศ โดยมีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าอาคารราชวัลลภกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ระดมนักเรียนนักศึกษาอาชีวะจิตอาสา และครูอาจารย์ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ จัดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วย ช่วยประชาชน Fix it Center ครอบคลุม 77 จังหวัด จำนวน 101 ศูนย์บริการ ตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. โดยจุดสังเกต คือ เต็นท์สีม่วง ซึ่งจะมีป้ายบอกทางเป็นระยะก่อนถึงศูนย์บริการ ซึ่งภายในศูนย์จะให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ฟรีก่อนเดินทาง ประมาณ 20 รายการ ได้แก่ ตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ท่อยาง หม้อน้ำและรอยรั่ว การทำงานของไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ รวมทั้งบริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น ที่นั่งพักผ่อน และแนะนำข้อมูลเส้นทางแก่ประชาชนผู้เดินทาง เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก่ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 โดยได้รับการสนับสนุนน้ำมันเครื่อง วัสดุอุปกรณ์ การจัดฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา จากภาคีเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ,บริษัท ซูซูกิ โมโตเซลส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องยานพาหนะในการเดินทาง โดยสามารถค้นหาข้อมูลและ จุดบริการจากแอปพลิเคชันอาชีวะอาสา และที่พิเศษไปกว่านั้น สอศ.ยังได้จัดให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมกับบริการชาร์ทรถยนต์ไฟฟ้าในบางศูนย์บริการกว่า 50 ศูนย์ในทั้งหมด 101ศูนย์บริการ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-281-5555 กด 0

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ถือได้ว่าสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนชาวไทยในโอกาสเทศกาลปีใหม่นี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง รวมทั้งเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับภาครัฐและภาคเอกชน สร้างให้เด็กนักเรียนอาชีวศึกษามีจิตอาสา บริการสังคม ทำงานเป็นทีม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมกับได้ฝึกงานจากประสบการณ์จริง