Chery คว้ารางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมอีกครั้งในโครงการ “Dual Carbon” ในส่วนของ “การพัฒนาสีเขียว” และ “สวัสดิการสาธารณะ”

Chery คว้ารางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมอีกครั้งในโครงการ “Dual Carbon” ในส่วนของ “การพัฒนาสีเขียว” และ “สวัสดิการสาธารณะ”

เมื่อต้นปี 2566 ที่งาน Forum for Credit System Construction of Chinese Cities – ESG Practice and Development Theme Forum for Chinese Dual Carbon Goals ครั้งที่ 4 ค่ายรถยนต์ Chery Group ได้รับรางวัล “ผู้นำในการบรรลุการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (carbon peak and carbon neutralization)” ของ ” Xinhua Credit Jinlan Cup” โดยอาศัย “การสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมสีเขียวและการการวาดพิมพ์เขียวของการผลิตในจีน”

สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “Dual Carbon” Initiate ของ Chery ได้รับการยอมรับอีกครั้ง และมีส่วนสนับสนุนแผนปฏิบัติสาธิตสำหรับบริษัทรถยนต์ของจีนเพื่อเติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคม ปัจจุบัน เมื่อโลกสนับสนุน “การพัฒนาสีเขียว” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ในฐานะบริษัทรถยนต์ที่มีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนและห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ยาวนาน จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาสีเขียวและการพัฒนาคาร์บอนต่ำ กรณีของ “การสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมสีเขียวและการวาดพิมพ์เขียวของ ‘การผลิตในจีน'” ที่พัฒนาโดย Chery Group แสดงให้เห็นอย่างครอบคลุมถึงวิธีการบรรลุเป้าหมายของสีเขียวและการลดปริมาณคาร์บอนในวงจรการผลิตทั้งหมดและห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ Chery เพื่อเป็นการตระหนักถึงการปรับปรุงผลประโยชน์ทางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ Chery Group ยังได้ฝึกฝนความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการปฏิบัติจริง และยังคงดำเนินโครงการด้านสวัสดิการสาธารณะและการกุศลต่างๆ ทั่วโลก เช่น การปกป้องสิ่งแวดล้อมและการบริจาคเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะในปี 2565 ที่ผ่านมา Chery ได้ส่งมอบน้ำดื่มมากกว่า 30,000 ขวดไปยังพื้นที่ประสบภัยพายุในฟิลิปปินส์ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำประปาของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบหลายร้อยครอบครัว นอกจากนี้ยังร่วมมือกับ Shop of Joys ซึ่งเป็นองค์กรสวัสดิการสาธารณะในท้องถิ่นของรัสเซีย เพื่อดำเนินการบริจาคเสื้อผ้าใช้แล้วในเม็กซิโก ในแอฟริกา Chery ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในแอฟริกาใต้ ส่งมอบอุปกรณ์สุขอนามัยและขนมให้กับเด็กๆ 80 คนในพริทอเรีย เนื่องในวัน “Nelson Mandela International Day”; ในตะวันออกกลาง Chery สนับสนุนกิจกรรมการขี่ม้าสาธารณะเพื่อระดมเงิน 1,000,000 SAR ของกองทุนฟื้นฟูสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในปากีสถาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกภัยพิบัติครั้งใหญ่ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติจริงของ Chery สามารถเห็นได้ ไม่ว่าจะเป็นพายุไต้ฝุ่นในฟิลิปปินส์ในปี 2565 น้ำท่วมในเปรูในปี 2560 แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเอกวาดอร์ในปี 2559 หรือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในชิลีในปี 2555 Chery ได้บริจาคเงินช่วยเหลือภัยพิบัติและสิ่งของต่างๆ ให้กับพื้นที่ประสบภัยในครั้งแรกเพื่อแก้ปัญหาความต้องการเร่งด่วนส่งมอบความห่วงใยและความรักของพวกเขาในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้พ้นจากความยากลำบาก

ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2565 ที่ผ่านมา Chery Group ได้สร้างสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์ด้วยยอดขายต่อปีที่ 1,233,000 คัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Chery ยังประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมถึง 451,000 คัน ด้วยอัตราการเติบโตที่สูงเป็นพิเศษถึง 67.7% ของการส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งไม่เพียงสร้างความก้าวหน้าให้กับการส่งออกรถยนต์นั่งของจีนเท่านั้น แต่ยังทำให้ Chery เป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของรถยนต์โดยสารของจีน 20 ปีติดต่อกัน ยิ่งไปกว่านั้น Chery ยังทำยอดขายส่งออกต่อเดือนได้มากกว่า 50,000 คันใน 4 เดือนของปี 2565 สิ่งที่สนับสนุนยอดขายที่โดดเด่นเหล่านี้คือความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตวิญญาณเพื่อสวัสดิการสาธารณะของ Chery และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้ในต่างประเทศและอำนวยความสะดวกในการขายจริงในต่างประเทศ คือ จิตวิญญาณอันทรงพลังของ Chery ที่อยากส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคทุกคน และในอนาคต Chery จะยังคงมอบสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่อง เติมเต็มความรับผิดชอบของ “พลเมืองบรรษัทระดับโลก” แสวงหาจุดบรรจบระหว่างองค์กรและการพัฒนาสังคมในแง่ของการจ้างงานทางสังคม การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา สวัสดิการสาธารณะและการกุศล เพื่อ บรรลุความปรองดองและการพัฒนาร่วมกันกับผู้บริโภค พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในสังคม และสะท้อนถึงการดูแลเอาใจใส่ทั่วโลกของ Chery ในขณะที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ใช้ทั่วโลก

ที่มา: Chery International