แอ็กซอลตา ร่วมสนับสนุนงานแข่งขันทักษะฝีมือการบริการ ประจำปี 2566 (MG Skill Contest 2023)

แอ็กซอลตา ร่วมสนับสนุนงานแข่งขันทักษะฝีมือการบริการ ประจำปี 2566 (MG Skill Contest 2023)

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำสีพ่นรถยนต์ระดับโลก ร่วมสนับสนุน งานแข่งขันทักษะฝีมือการบริการ ประจำปี 2566 หรือ MG Skill Contest 2023 พร้อมแสดงความยินดีแก่ตัวแทนช่างงานสีและตัวถัง 3 แห่ง ประเภทงานเทคนิค งานสี และตัวถัง จาก MG เอเบิล ปทุมธานี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมด้วย MG แกรนด์ อยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ MG พัทยา เบส ออโต้เซลล์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ล้วนให้ความไว้วางใจใช้งานสีพ่นรถยนต์ โครแมกซ์ โปร (Cromax Pro) จาก แอ็กซอลตา (Axalta) จนได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของตัวแทนช่างสีและตัวถังจาก MG   

แอ็กซอลตา ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านการแข่งขัน นับเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า