คปภ. จับมือ มทร.พระนคร เดินหน้าปลุกพลังนักบิดรุ่นใหม่ รณรงค์ทำประกันภัย พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์

คปภ. จับมือ มทร.พระนคร เดินหน้าปลุกพลังนักบิดรุ่นใหม่ รณรงค์ทำประกันภัย พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์

นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) มอบหมายนางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นผู้แทนเปิดกิจกรรม “คปภ. On Tour อุ่นใจชัวร์ด้วยประกันภัย พ.ร.บ.” ภายใต้โครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ โดยมีคณะผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

นางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนน เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะอันดับหนึ่ง ที่เกิดอุบัติเหตุสูง ซึ่งพบว่ารถจักรยานยนต์ที่ประสบเหตุจำนวนมากไม่ได้ทำประกันภัย พ.ร.บ. ทำให้เสียโอกาสในการได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยฯ เมื่อต้องเข้ารับการรักษาหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. เดินหน้าให้ข้อมูลความรู้และประโยชน์ของประกันภัยมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน ที่ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้ผู้ใช้รถในเขตอุตสาหกรรมทำประกันภัย พ.ร.บ. พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการให้เกิดความยั่งยืนและขับเคลื่อนการรณรงค์ไปในทิศทางที่ชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุด ในปี 2567 นี้ สำนักงาน คปภ. จึงได้นำร่องจัดกิจกรรม “คปภ. On Tour อุ่นใจชัวร์ ด้วยประกันภัย พ.ร.บ.” ขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นแห่งแรก เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีผู้ใช้รถจักรยานยนต์จำนวนมาก ทั้งยังเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของประเทศ การวางรากฐานด้านความปลอดภัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น. โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองจากประกันภัย พ.ร.บ. การซื้อประกันภัย พ.ร.บ. ที่ปัจจุบันสามารถซื้อหาผ่าน 7-11 ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และการกำหนดราคาประกันภัยฯ ที่ไม่แพง ประชาชนทุกคนสามารถซื้อหาได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีมุมกิจกรรมร่วมสนุก จากภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้ความรู้สอดแทรกไปกับเกมและกิจกรรมพร้อมรับของที่ระลึก และยังมีการแจกประกันภัย พ.ร.บ.ให้กับรถจักรยานยนต์ จำนวนกว่า 200 ชุด 

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. เชื่อมั่นว่า การผนึกกำลังร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการรวมพลังสื่อสารถึงคนรุ่นใหม่ ให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของการทำประกันภัย พ.ร.บ. สามารถลดผลกระทบจากการสูญเสียทางทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการสูญเสียด้านการเงิน เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้ที่ Facebook กองทุนทดแทนผู้ประกันภัย