กรมการขนส่งทางบก จับมือ สถานีบริการ ปตท. ตรวจสภาพรถ NGV รวม 14 รายการ ตอกย้ำความปลอดภัยการใช้รถช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรมการขนส่งทางบก จับมือ สถานีบริการ ปตท. ตรวจสภาพรถ NGV รวม 14 รายการ ตอกย้ำความปลอดภัยการใช้รถช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายชีพ น้อมเศียร ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจความปลอดภัยรถ NGV และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรม บทบาทของกรมการขนส่งทางบกในความร่วมมือ และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายสมพล ไวยรัชพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เป็นผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับการให้บริการตรวจความปลอดภัยรถ NGV จะบริการตรวจเช็คสภาพรถใช้ก๊าซ เช่น ตรวจถังก๊าซ ท่อนำก๊าซ สายไฟ แบตเตอรี่ หม้อต้ม หัวฉีด หัวรับเติมก๊าซ และรายการอื่นๆ รวม 14 รายการ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่าย จึงมีประชาชนให้ความสนใจนำรถเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ทั้งนี้ รถที่เข้ารับการเติมก๊าซ ณ สถานีบริการ ปตท. ทุกคัน ต้องติดเครื่องหมายผ่านการตรวจและทดสอบอย่างถูกต้อง และแสดง QR Code ให้พนักงาน เพื่อทำการสแกนตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบก และ ปตท. ได้พัฒนาร่วมกัน

พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมและบริหารการขนส่ง NGV ซึ่งมีการนำนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยทางถนนมาใช้งาน เช่น ระบบ AI ตรวจสอบความล้าระหว่างขับขี่ ช่วยป้องกันการหลับในโดยการส่งเสียงเตือนและสั่นที่นั่ง การแจ้งเตือนให้ห้องควบคุมทราบเพื่อพิจารณาสั่งการให้หยุดขับขี่, ระบบ Black spot แจ้งเตือนจุดอันตรายและการจำกัดความเร็ว เป็นต้น

กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรณรงค์ความปลอดภัยรถ NGV ระหว่าง ลงวันที่ 7 เมษายน 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างทัศนคติการตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงและลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกรมการขนส่งทางบก ด้านการพัฒนาและส่งเสริมระบบทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของตัวรถ