‘เฮงลิสซิ่ง’ ขยายธุรกิจประมูลรถ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดลานประมูลรถเฮงลิสซิ่งแห่งใหม่ จังหวัดอุดรธานี

‘เฮงลิสซิ่ง’ ขยายธุรกิจประมูลรถ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดลานประมูลรถเฮงลิสซิ่งแห่งใหม่ จังหวัดอุดรธานี

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ ให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ภายใต้แบรนด์ ‘เฮงลิสซิ่ง’ นอกจากจากผลิตภัณฑ์หลักนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจขยายทอดตลาดรถที่เกิดจากลูกค้าผิดสัญญาไม่สามารถชำระค่างวดค้างชำระได้  จัดการประมูลทรัพย์ประเภทรถยนต์ จักรยานยนต์ รถสาธารณะ รถยนต์บริการ รถยนต์ส่วนตัว รถยนต์  โดยทำการประมูลรถในรูปแบบเปิด  ซึ่งผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น ๆ ทำการเสนอราคาต่อกลุ่มผู้เข้าร่วมประมูล โดยผู้ที่เสนอราคาสุดท้ายสูงที่สุด จะเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดลานประมูลเฮงลิสซิ่งอุดรธานี บ้านเลขที่ 585 ม.1 ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 เปิดประมูลรถแก่ บุคคลทั่วไปที่ประมูลเพื่อไปใช้เอง ผู้ค้ารถยนต์มือสองซึ่งประมูลรถไปจำหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง รวมถึงเจ้าของทรัพย์สิน  ด้วยระบบการประมูลที่โปร่งใสมีมาตราฐาน มีการประเมินราคากลางอย่างถูกหลักวิชาการ ราคาเปิดประมูลที่เหมาะสมกับสภาพรถภายนอก คุณภาพการใช้งาน และที่สำคัญรถทุกคันที่นำมาประมูล ได้รับการยอมรับจากเจ้าของสินทรัพย์ ดังนั้นผู้เข้าร่วมประมูลสามารถมั่นใจได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีลานประมูลรถทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา แพร่ สุพรรณบุรี พิษณุโลก และอุดรธานี มีเป้าหมายเปิดลานประมูลแห่งใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และ ฉะเชิงเทรา ภายในปี 2567 จัดประมูลทุกเดือน โดยสามารถติดตามกำหนดจัดการประมูลได้ที่เว็บไซต์ www.auction.hengleasing.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1361