STA เดินหน้าส่งมอบยาง EUDR แก่ลูกค้า ย้ำความพร้อมรับมาตรการตรวจสอบย้อนกลับจากยุโรปและทั่วโลก

STA เดินหน้าส่งมอบยาง EUDR แก่ลูกค้า ย้ำความพร้อมรับมาตรการตรวจสอบย้อนกลับจากยุโรปและทั่วโลก

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA ได้เริ่มส่งมอบยาง EUDR ในเดือนพฤษภาคมนี้ ให้กับลูกค้าผู้ผลิตยางล้อแบรนด์ใหญ่หลายราย ทั้งจากยุโรป เกาหลี จีน และอื่นๆ ตอกย้ำความพร้อมในการรองรับมาตรการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของยางจากยุโรปที่จะเริ่มบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้และจากภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกในอนาคตนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท…