รพ.แพทย์รังสิต รับประกาศนียบัตรเป็นสถานพยาบาลผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-acccreditation) ครั้งที่ 2

รพ.แพทย์รังสิต รับประกาศนียบัตรเป็นสถานพยาบาลผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-acccreditation) ครั้งที่ 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.แพทย์รังสิต รับประกาศนียบัตรเป็นสถานพยาบาลผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-acccreditation) ครั้งที่ 2นางศุภศจี บุญเกตุ รองผู้อำนวยการกลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PHG รับมอบประกาศนียบัตรจาก…