DTCENT จับมือ HIKVISION จำหน่ายกล้องติดรถยนต์แบบครบวงจร

DTCENT จับมือ HIKVISION จำหน่ายกล้องติดรถยนต์แบบครบวงจร

คุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (DTCENT) และ Mr.Jerry Xu (ซ้าย) President…