ที ลีสซิ่ง เปิดเกมรุก CRM พัฒนา “T Leasing Application” รองรับการเติบโตของลูกค้า พร้อมให้บริการด้านสินเชื่อเช่า – ซื้อ รถจักรยานยนต์ ตลอด 24 ชม.

ที ลีสซิ่ง เปิดเกมรุก CRM พัฒนา “T Leasing Application” รองรับการเติบโตของลูกค้า พร้อมให้บริการด้านสินเชื่อเช่า – ซื้อ รถจักรยานยนต์ ตลอด 24 ชม.

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่า - ซื้อรถจักรยานยนต์ ในเครือ เอ็ม บี เค พร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลช่วยอำนวยความสะดวกด้านการทำธุรกรรม พัฒนา "T Leasing…