อิวอนิกร่วมมือกับคู่ค้าผลิตซิลิก้าจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ สำหรับอุตสาหกรรมยางรถยนต์

อิวอนิกร่วมมือกับคู่ค้าผลิตซิลิก้าจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ สำหรับอุตสาหกรรมยางรถยนต์

ช่วยลด carbon footprint ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ลงได้ถึง 30% เพื่อบรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนความร่วมมือนี้เป็นก้าวแรกไปสู่การผลิตซิลิก้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการวัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นในภาคการผลิต คาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตในปี พ.ศ. 2567"อิวอนิก" หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตซิลิก้ารายใหญ่ระดับโลก ร่วมมือกับ "เพอร์เนอร์ กรุ๊ป" ประเทศออสเตรีย และ…