มรภ.สงขลา ติวเข้ม นศ. สอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เรียนรู้ใช้รถใช้ถนน ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

มรภ.สงขลา ติวเข้ม นศ. สอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เรียนรู้ใช้รถใช้ถนน ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา จับมือสำนักงานขนส่ง จ.สงขลา ติวเข้มเสริมความรู้นักศึกษา เตรียมพร้อมสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ควบคู่สร้างจิตสำนึกใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่…