ม.อ. ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยสนับสนุน EV เป็น New S-Curve เปิดศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ‘PSU-EV’ แห่งแรกของภาคใต้ ปั้นบุคลากร รับแนวโน้มอุตฯ เติบโตก้าวกระโดด

ม.อ. ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยสนับสนุน EV เป็น New S-Curve เปิดศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ‘PSU-EV’ แห่งแรกของภาคใต้ ปั้นบุคลากร รับแนวโน้มอุตฯ เติบโตก้าวกระโดด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ประเทศไทยมุ่งขับเคลื่อน อุตสาหกรรมยานยนต์ EV เป็น New S-Curve เปิดศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า PSU-EV แห่งแรกทางภาคใต้ ชู พันธกิจมุ่งการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมแห่งยานยนต์ไฟฟ้า เปิดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ยานยนต์ไฟฟ้าระดับพื้นฐานถึงขั้นสูง…