GPSC จับมือวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง เปิด EV One Stop Service เสริมศักยภาพช่างฝีมือ รองรับทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเติบโต

GPSC จับมือวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง เปิด EV One Stop Service เสริมศักยภาพช่างฝีมือ รองรับทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเติบโต

GPSC จับมือวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง เปิดโครงการ EV One Stop Service ต้นแบบแห่งแรกในจังหวัดระยอง เพิ่มทักษะและความชำนาญให้ครู และนักศึกษาในการให้บริการซ่อมบำรุงจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น รองรับการพัฒนาเป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ และเปิดจุดชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งแผงโซล่าร์บนหลังคาขนาด 5.5…