ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ต้องปรับตัวและรับมืออย่างไรเพื่อก้าวต่อไป

ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ต้องปรับตัวและรับมืออย่างไรเพื่อก้าวต่อไป

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการพัฒนามากกว่า 60 ปีมีการลงทุนจากต่างชาติมากมาย จนทำให้ทุกวันนี้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ชั้นนำของภูมิภาค และปัจจัยความร่วมมือของไทยและญี่ปุ่นก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์ที่ผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยดูมีแนวโน้มสดใสและเป็นไปได้ด้วยดีแต่ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคตจะคงความยิ่งใหญ่เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์เหมือนเดิมหรือไม่ เพราะโลกของอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) หลาย ๆ ชาติเริ่มตื่นตัวกับกระแสของรถ EV…
LiB Consulting เจาะลึกสถานการณ์ แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคตที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

LiB Consulting เจาะลึกสถานการณ์ แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคตที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

ถึงแม้ว่าในตอนนี้ประเทศไทยจะอยู่ในลำดับต้นๆของอาเซียนในฐานะผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับรถ ICE (รถยนต์สันดาป) แต่ต้องยอมรับว่าการเข้ามาของรถ BEV (รถยนต์ไฟฟ้าล้วน) นั้น ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงกับตำแหน่งผู้นำดังกล่าวอยู่ไม่น้อย การรักษาสถานะไปพร้อมๆกับการตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในตลาดรถยนต์นับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับประเทศไทย เพราะยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเทรนด์การใช้รถของผู้บริโภคในอนาคต ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควรปรับตัวให้ทันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดยานยนต์ในอนาคตของประเทศไทยชี้ชัดว่าตลาดของรถ BEV นั้นมีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็วและส่งผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทยอยู่ไม่น้อย อะไรคือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น และอะไรคือแนวโน้มที่ผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควรรู้เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้…