SAWAD เปิดตัวหนังโฆษณาชุดใหม่ ‘อยู่กับศรี มีเงินเหลือ’ ชูดอกเบี้ยต่ำ ย้ำแก้ปมกู้นอกระบบ คิดให้ครบจบในที่เดียว

SAWAD เปิดตัวหนังโฆษณาชุดใหม่ ‘อยู่กับศรี มีเงินเหลือ’ ชูดอกเบี้ยต่ำ ย้ำแก้ปมกู้นอกระบบ คิดให้ครบจบในที่เดียว

ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ เปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ 'อยู่กับศรี มีเงินเหลือ' เนื้อหายึดโยงแก้ปัญหาการเงินคนไทยในภาวะวิกฤตต้องคิดอย่างรอบคอบ พร้อมสนับสนุนภาครัฐแก้ปัญหากู้นอกระบบ มาพร้อมดอกเบี้ยต่ำ 0.49% ต่อเดือน หรือ กู้หมื่นจ่ายดอกเบี้ย 150 บาท ตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคปัจจุบันให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น…