[Virtual Training] เผยแนวคิดการผลิตฉบับ TOYOTA Way แบบ Effective Production System

[Virtual Training] เผยแนวคิดการผลิตฉบับ TOYOTA Way แบบ Effective Production System

เผยแนวคิดการผลิตฉบับ TOYOTA Way แบบ Effective Production Systemสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ โตโยต้า ถ่ายทอดองค์ความรู้จากระบบการผลิตที่มีชื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุนน้อย และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าภายในเวลา นำงานมาตรฐานไปใช้งานจริง…